Tender Bahagian PEROLEHAN

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: SH13/2012
Tarikh Iklan: 31 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/P/SH/KAIR/C2/SH150/201215 Aug 20120.00PEROLEHAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA (2) UNIT LENGKAP BATHYTHERMOGRAPH SYSTEM UNTUK TLDM

(Kod Bidang: 110603 ATAU 110701)
SST

Syarat Khas: Bil.1

Setiap transaksi yang menggunakan system eP akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% bagi setiap nilai pesanan kerajaan tertakluk kepada had maksima RM9,600.00 bagi pesanan kerajaan yang melebihi RM1.2 juta, akan ditanggung oleh pembekal atau syarikat dan amaunnya dipotong daripada nilai setiap transaksi yang dibuat.

2.Penyebutharga diwajibkan membawa Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan yang mempunyai kod bidang berkenaan semasa mengambil Dokumen Sebut Harga di Kaunter Perolehan, Aras 1, Bangunan TH-Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur.

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: eP15/2012
Tarikh Iklan: 31 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/PERO6/B/T161/2012 (X0201120501120037)28 Aug 20120.00PERKHIDMATAN DOBI DAN JAHITAN DI PASUKAN 7 RRD KEM MENTAKAB PAHANG BAGI TEMPOH TIGA (3)TAHUN

(Kod Bidang: 222302,222401 DAN 222402)
SST

SYARAT KHAS BIL 1 :

Petender-petender yang berminat untuk menyertai tender ini sila kemukakan salinan sijil MOF secara maya melalui salinawati@mod.gov.my ATAU faks ke talian 03-26914378 (U/P: PERO 7) bermula jam 09.00 pagi hingga 4.00 petang  pada 01.08.2012 (Rabu) SEHINGGA 10.08.2012 (JUMAAT). Sebarang pengemukaan dokumen selepas dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan

 

 

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 41/2012
Tarikh Iklan: 31 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 1)D/T 119/201230 Aug 201250.00Perkhidmatan Penyelenggaraan, Pembekalan Alat Ganti dan Ujian Air Breathing Apparatus (ABA), Emergency Life Support Apparatus (ELSA), Breathing Air Compressor (BAC) dan Anti Gas Respirator Mask (AGRM) Untuk Tentera Laut DiRaja Malaysia Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

(Kod Bidang: 120601 atau 120602 atau 120699 dan 220401)
SST
2KP(PERO 2)C/T 178/201230 Aug 201250.00Perolehan Pembekalan Alat Ganti dan Perkhidmatan Penyelenggaraan Monitoring and Control System Jenama Noris Untuk TLDM

(Kod Bidang: 110603 atau 220710)
SST
3KP(PERO 3)B/T 172/20124 Sep 201250.00Perkhidmatan Latihan Teknikal dan Juruteknik Pesawat TUDM

(Kod Bidang: 221110)
SST

Syarat Khas Bil 3:

1. Petender WAJIB menghadiri satu sesi taklimat tender seperti berikut:

   Tarikh : 02 Ogos 2012 (Khamis)

    Masa Pendaftaran  : 10.00 pagi

   Tempat  Berkumpul : Institut Teknologi Aerospace, d/a
                                        Kolej Tentera Udara Alor Setar

    Tempat Taklimat : Institut Teknologi Aerospace, d/a
                                    Kolej Tentera Udara Alor Setar

2. Kehadiran wakil syarikat hendaklah membawa bersama-sama salinan pendaftaran syarikat dan cop syarikat.
3. Kehadiran wakil Petender dihadkan kepada dua (2) orang sahaja.
4. Petender yang hadir selepas waktu pendaftaran tidak akan diberi Sijil Kehadiran Taklimat Tender.
5. Dokumen tender boleh dibeli selepas taklimat tender.

PEMBETULAN BAGI TAWARAN : 39/2012 BIL 1 (PERTUKARAN KOD BIDANG)

 

1. KP(PERO 6)A/T 191/2012 Perkhidmatan Penerbitan Sisipan Khas Promosi dan
    Publisiti Untuk Kementerian Pertahanan

    Kod bidang bagi tawaran tersebut telah dipinda dari 222001 dan/atau 222002
    kepada 222001 dan 222002

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: ePSH09/2012
Tarikh Iklan: 30 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/PERO/6/BSH160/2012(X0201120501120035)13 Aug 20120.00PERKHIDMATAN DOBI DAN JAHITAN DI PASUKAN 18 RAMD, KEM SRI PANTAI KUALA TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

(Kod Bidang: 222302,222401 DAN 222402)
SST

PENGUMUMAN

 

KEPADA SEMUA PEMBEKAL YANG MENYERTAI SEBUT HARGA PERKHIDMATAN DOBI DAN JAHITAN DI PASUKAN 18 RAMD, KEM SRI PANTAI KUALA TERENGGANU  BAGI TEMPOH TIGA TAHUN ( KP/PERO 6/B/SH160/2012 ) X0201120501120035 SILA MUAT NAIK ARAHAN SYARAT KHAS DAN  KEMBARAN C DI DALAM PORTAL MOD.

 

2KP/P/PERK/C6/SH186/12(X0201120501120036)13 Aug 20120.00PERKHIDMATAN DOBI ATAS KAPAL KD KASTURI PANGKALAN TLDM LUMUT PERAK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

(Kod Bidang: 222302)
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 40/2012
Tarikh Iklan: 27 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 4) C/T 190/201228 Aug 201250.00Membekal, Menjahit dan Menghantar Pakaian No. 1 Pegawai Kadet/Pegawai Waren Wanita Untuk TUDM (Made To Measure)

(Kod Bidang: 020899 (Pakaian Seragam/Uniform))
SST
2KP(PERO 4) C/T 188/201228 Aug 201250.00Membekal, Menjahit dan Menghantar Pakaian No. 2 Pegawai Kadet/Pegawai Waren Lelaki Untuk TUDM (Made To Measure)

(Kod Bidang: 020899 (Pakaian Seragam/Uniform))
SST
3KP(PERO 1) B/T 154/20124 Sep 201250.00Perolehan Perkhidmatan Pembaikan Radar Arthur WLS Secara ‘One Off’ Untuk Tentera Darat

(Kod Bidang: 220501 dan 220503)
SST

 

Syarat Khas Bil 3:

1. Satu sesi taklimat lawatan tapak bagi tender ini akan diadakan mengikut masa dan tempat seperti       berikut:

    Tarikh : 09.08.2012 (Khamis)

     Masa : 10.30 pagi-selesai (dicadangkan habis jam 1.00 petang)

     Tempat : 61RAD Kem Mahkota, Kluang

Sila bawa Cop Syarikat.

i. Petender yang tidak menghadiri sesi Taklimat Tender tidak boleh menyertai tender ini.

ii. Kehadiran wakil petender dihadkan kepada dua (2) orang sahaja.

Petender yang hadir selepas waktu pendaftaran tidak akan diberi Sijil Kehadiran Taklimat Tender

 

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: SH12/2012
Tarikh Iklan: 24 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/P/SH/PATM/D4/SH199/20121 Aug 20120.00MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUAH PINGAT DARJAH KEPAHLAWANAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM)

(Kod Bidang: 030299)
SST

Syarat Khas: Bil.1

Setiap transaksi yang menggunakan system eP akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% bagi setiap nilai pesanan kerajaan tertakluk kepada had maksima RM9,600.00 bagi pesanan kerajaan yang melebihi RM1.2 juta, akan ditanggung oleh pembekal atau syarikat dan amaunnya dipotong daripada nilai setiap transaksi yang dibuat.

2.Penyebutharga diwajibkan membawa Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan yang mempunyai kod bidang berkenaan semasa mengambil Dokumen Sebut Harga di Kaunter Perolehan, Aras 1, Bangunan TH-Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur.

Contoh perkhidmatan boleh dilihat di Tingkat 1, Bangunan TH-Selborn, Cawangan Teknik dan Pemeriksaa.

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 39/2012
Tarikh Iklan: 24 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 6) A/T 191/201228 Aug 201250.00Perkhidmatan Penerbitan Sisipan Khas Promosi dan Publisiti Untuk Kementerian Pertahanan

(Kod Bidang: 222001 dan 222002)
SST

Syarat Khas Bil 1 :

1. Satu sesi taklimat bagi tender ini akan diadakan mengikut masa dan tempat seperti berikut:

    Tarikh : 27.07.2012 (Jumaat )

    Masa Pendaftaran : 3.00 petang

    Tempat : Bilik Mesyuarat Berlian, Tingkat 4, Bahagian Perolehan,

                      Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur.

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 38/2012
Tarikh Iklan: 20 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 4)C/T 187/201214 Aug 201250.00Membekal, Menjahit dan Menghantar Pakaian No. 1 Peg. Kadet/Peg. Waren Lelaki Untuk TUDM (Made To Measure)

(Kod Bidang: 020899 (Pakaian Seragam/Uniform))
SST
2KP(PERO 4)C/T 189/201214 Aug 201250.00Membekal, Menjahit dan Menghantar Pakaian No. 1 F/Sjn Kebawah Lelaki dan Wanita Untuk TUDM (Made To Measure)

(Kod Bidang: 020899 (Pakaian Seragam/Uniform))
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: eP14/2012
Tarikh Iklan: 17 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/PERO4/A/T153/2012 (X0201120501120033)9 Aug 20120.00MEMBEKAL RANGSUM KERING DAN PUKAL UNTUK TENTERA DARAT MALAYSIA (TDM) BAGI KAWASAN I SABAH ( KOTA KINABALU, KOTA BELUD DAN KUDAT) BAGI TEMPOH TIGA TAHUN.

(Kod Bidang: 040101)
SST

PENGUMUMAN  :

SEMUA PEMBEKAL YANG MENYERTAI TENDER MEMBEKAL RANGSUM KERING DAN PUKAL UNTUK TENTERA DARAT MALAYSIA (TDM) BAGI KAWASAN I SABAH ( KOATA KINABALU, KOTA BELUD DAN KUDAT)  BAGI TEMPOH TIGA TAHUN ( KP/PERO 4/A/T153/2012 ) X0201120501120033 SILA MUAT NAIK SPESIFIKASI PERKHIDMATAN ( KEMBARAN D ) DI DALAM PORTAL MOD.

2KP/PERO4/A/T164/2012(X0201120501120034)9 Aug 20120.00MEMBEKAL RANGSUM SEGAR ( AYAM BERSIH / HIDUP / DAGING LEMBU / KERBAU DAN DAGING KAMBING ) UNTUK TENTERA DARAT MALAYSIA (TDM) BAGI KAWASAN I SABAH ( KOTA KINABALU, KOTA BELUD DAN KUDAT ) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

(Kod Bidang: 040101)
SST

SYARAT KHAS BIL I DAN 2 :

Petender-petender yang berminat untuk menyertai tender ini sila kemukakan salinan sijil MOF secara maya melalui salinawati@mod.gov.my ATAU faks ke talian 03-26914378 (U/P: PERO 7) bermula jam 09.00 pagi hingga 4.00 petang SAHAJA pada 18.07.2012 (Rabu) hingga 01.08.2012(Rabu). Sebarang pengemukaan dokumen selepas dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 37/2012
Tarikh Iklan: 17 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 5)B/T 171/20129 Aug 201250.00Perolehan Handheld Bagi Sistem Bil Elektrik dan Air (SISBIL) Kementerian Pertahanan Malaysia

(Kod Bidang: 210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210199)
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: SH11/2012
Tarikh Iklan: 16 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/P/SH/SENG/D5/SH193/201230 Jul 20120.00PEROLEHAN BAGI KHIDMAT SOKONGAN DAN SENGGARAAN SATU (1) UNIT UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DAN LAPAN PULUH (80) BLOK BATERI, DI PUSAT DATA, BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PERTAHANAN

(Kod Bidang: 210102 ATAU 210103 ATAU 210104)
SST
2KP/P/SH/SEAL/D5/SH192/201230 Jul 20120.00PEROLEHAN 27 UNIT IP KAMERA DAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BILIK KAWALAN WISMA PERTAHANAN

(Kod Bidang: 210102 ATAU 210103 ATAU 210104 ATAU 210107)
SST
3KP/P/SH/SEJD/B1/SH167/201230 Jul 20120.00PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SENJATA INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION (IPSC) UNTUK TENTERA DARAT

(Kod Bidang: 120101 ATAU 120199 DAN 120201 ATAU 120299)
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: ePSH08/2012
Tarikh Iklan: 16 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/P/D6/SH163/2012(X0201120501120031)30 Jul 20120.00PERKHIDMATAN DOBI DAN JAHITAN DI PASUKAN 22 RAMD KEM SRI KINABATANGAN SABAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

(Kod Bidang: 222302,222401 DAN 222402)
SST
2KP/P/D6/SH195/2012(X0201120501120032)30 Jul 20120.00PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN SAMPAH DAN PEMBERSIHAN TONG SAMPAH DI KD SULTAN ISMAIL PANGKALAN TLDM TG PENGELIH PENGERANG JOHOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

(Kod Bidang: 221003)
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 36/2012
Tarikh Iklan: 10 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 1) A/T 322/20111 Aug 201250.00Perolehan Perkhidmatan Senggaraan Dan Pembaikan serta Pembekalan Alat Ganti Forklift Side Loader 5000KG Model Linde S50W Dan S50 Untuk Tentera Laut DiRaja Malaysia

(Kod Bidang: 110301 atau 110302 atau 110304 atau 110399 atau 220105 atau 220106)
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: SH10/2012
Tarikh Iklan: 9 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP/P/SH/PKPR/B5/SH170/201225 Jul 20120.00PEROLEHAN PENINGKATAN SERVER CONSOLIDATION DAN VIRTUALIZATION BAGI PUSAT DATA, BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM)

(Kod Bidang: 210102 DAN 210103)
SST
2KP/P/SH/SISK/B5/SH169/201225 Jul 20120.00PEROLEHAN PERALATAN SISTEM KESELAMATAN RANGKAIAN INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) DI PUSAT DATA, BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM)

(Kod Bidang: 210101 DAN 210103 DAN 210107)
SST

Syarat Khas: Bil.1- 2

1.Setiap transaksi yang menggunakan system eP akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% bagi setiap nilai pesanan kerajaan tertakluk kepada had maksima RM9,600.00 bagi pesanan kerajaan yang melebihi RM1.2 juta, akan ditanggung oleh pembekal atau syarikat dan amaunnya dipotong daripada nilai setiap transaksi yang dibuat.

2.Penyebutharga diwajibkan membawa Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan yang mempunyai kod bidang berkenaan semasa mengambil Dokumen Sebut Harga di Kaunter Perolehan, Aras 1, Bangunan TH-Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur.

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 35/2012
Tarikh Iklan: 6 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 5)C/T 158/201231 Jul 201250.00Perolehan Membekal dan Menghantar Kertas Berlogo dan Toner Untuk Pusat Komunikasi (PUKOM) ATM

(Kod Bidang: 010201 atau 010299 dan 221606 atau 221008)
SST

Tender adalah dipelawa kepada penender-penender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

No. Tawaran: 34/2012
Tarikh Iklan: 3 Jul 2012
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Status
File PDF Muat Turun
1KP(PERO 1) C/T151/201226 Jul 201250.00Perkhidmatan Senggaraan, Alat Ganti dan Peningkatan 18 Unit Diving Statik Simulator Pulmat

(Kod Bidang: 210199)
SST