Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/8/A3K/18-3/eP2019
Tarikh Iklan: 18 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 11/20194 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan di Dua (2) Buah Bangunan Malaysian Institute of Defence and Security (MiDAS) Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001 & 221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

)
21 Mar 2019
10.30 AM
Auditorium, Tingkat 2, MiDAS
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 12/20194 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

)
21 Mar 2019
02.30 PM
Auditorium, HAT Mizan
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai sebutharga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF)DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:
5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan
5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in)ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut:03-20713541/5054/5704.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut Harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 11/2019
Tarikh Iklan: 11 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(A/3K)/ 20/20194 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Pengendalian dan Pengoperasian Wisma Perwira ATM, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

040103, 221001, 221002 & 221506

No. eP: QT180000000040553

)
14 Mar 2019
02.30 PM
Foyer Dewan Perkasa
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my. Hanya Petender yang mempunyai KESEMUA kod bidang di atas sahaja layak menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF)DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:
5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan
5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut:03-2071 3541 / 5054 / 5704.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2019
Tarikh Iklan: 7 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 6/20195 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 21 RAMD, Kem Pengkalan Chepa, Kem Sri Sabak dan RKAT Taman Desa Wira Kemumin, Kota Bharu Kelantan

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000040698

)
14 Mar 2019
10.30 AM
21 RAMD,Kem Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak dikehendaki membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Pembekal dikehendaki berkumpul di lokasi/tempat sebagaimana dinyatakan sebelum masa yang ditetapkan pada hari taklimat.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui semakan Kad Pengenalan atau Lesen Memandu. Pembekal TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:
5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF); dan
5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian Tender boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 4123 / 2671.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTERIAN PERTAHANAN (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 8/2019
Tarikh Iklan: 4 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 12/201928 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Institut Latihan Pengurusan Materiel (INSMAT), TUDM Kinrara

(Kod Bidang:

221002

No.eP : QT190000000037198

)
7 Mar 2019
09.00 AM
Auditorium INSMAT, TUDM Kinrara
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 13/20193 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuching, RKAT Batu 10 ½ , RKAT Sri Bintara Batu Kawa, Skn 330 Kota Samarahan Dan Gunung Ngili

(Kod Bidang:

221002

No.eP : QT190000000037193

)
12 Mar 2019
09.00 AM
Dewan Satria, Pangkalan Udara Kuching
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/BAT 14/20198 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Akademi Tentera Udara Ipoh Dan RKAT Lahat

(Kod Bidang:

221001

No.eP : QT190000000037201

)
14 Mar 2019
10.00 AM
Dewan Rajawali, Akademi Tentera Udara Ipoh
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen  berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:
5.1. SalinanSijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF)beserta kod bidang yang ditetapkan; dan
5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut:03-20712673/5680.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 10/2019
Tarikh Iklan: 4 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT8/ 201929 Mar 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PERSEKITARAN DAN RUMAH SAMPAH DI RUMAH KELUARGA TLDM (RKTLDM), ASRAMA BUJANG KAPAL DAN ASRAMA LASKARNITA DI PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT180000000037147

)
8 Mar 2019
09.00 AM
Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, Pangkalan TLDM Lumut
ePIklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Petender yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-
i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Maklumat Syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pembekal eperolehan

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20715695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan TENDER, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://eTender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2019
Tarikh Iklan: 28 Feb 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 9/201927 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000037188

)
6 Mar 2019
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 10/201927 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000037190

)
6 Mar 2019
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 11/201927 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor E)

(Kod Bidang:

221002

NNo. eP: QT190000000037191

)
6 Mar 2019
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:
5.1 Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan;
5.2 Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 2673 / 5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2019
Tarikh Iklan: 28 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 5/201922 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 13 RAMD, Kem Pakit, Sri Aman, Sarawak

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000033617

)
30 Jan 2019
11.00 AM
13 RAMD, Kem Pakit, Sri Aman, Sarawak
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2019
Tarikh Iklan: 24 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 4/201919 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan Udara Labuan

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT190000000032768

)
29 Jan 2019
11.00 AM
Dewan Mutiara, Pangkalan Udara Labuan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/A3K/17-1/eP2019
Tarikh Iklan: 17 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 2/201914 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan dan Membersih Kawasan di Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001 & 221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

No.eP:
QT180000000032572

)
24 Jan 2019
10.00 AM
Bilik Galeri, Bangunan Pentadbiran, Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2019
Tarikh Iklan: 17 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)RL 2/201914 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000032577

)
24 Jan 2019
10.00 AM
Bilik Galeri, Bangunan Pentadbiran, Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 1/2019
Tarikh Iklan: 17 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 1/201912 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Sekolah Latihan Tempur TUDM Bukit Ibam

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000031954

)
22 Jan 2019
11.00 AM
Dewan Sri Ibam, SLTT TUDM Bukit Ibam
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/D/14-1/eP2019
Tarikh Iklan: 14 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/ BAT 1/201925 Jan 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di Pusat Latihan Kor Polis Tentera DiRaja (PULAPOT), Kem Genting Klang, Setapak, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Kuala Lumpur

No. eP: QT190000000032349

)
18 Jan 2019
09.00 AM
PULAPOT,Kem Genting Klang,Kuala Lumpur
ePPenilaian
N/A