Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/17/L/23-11/eP2015
Tarikh Iklan: 23 Nov 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/RL 39/201510 Dec 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di KD Sri Semporna, Sabah

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti: Sabah Sahaja

)
25 Nov 2015
10.00 AM
Bilik Mesyuarat KD SRI SEMPORNA
SH3Iklan
N/A

2. Penyebutharga yang ingin menyertai Sebut Harga ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kem Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian kewangan.

7. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut Harga yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715699 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut Harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/14/A3K/9-9/eP2015
Tarikh Iklan: 9 Sep 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 36/201528 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan dan Tandas di Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi

(Kod Bidang:

Kod : 221001
Lokaliti: Kuala Lumpur

)
14 Sep 2015
02.30 PM
Auditorium Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 25/2015
Tarikh Iklan: 9 Sep 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL44/20155 Oct 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi

(Kod Bidang:

Kod : 221002

)
14 Sep 2015
10.00 AM
Auditorium Maktab Tentera Diraja, Sg. Besi
T2Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/13/D/4-9/eP2015
Tarikh Iklan: 4 Sep 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT 29/201528 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 5 RAMD, Kem Batu Tiga Kluang, Johor

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Johor Sahaja
(Kod : 221001)

)
8 Sep 2015
10.00 AM
5 RAMD, Kem Batu Tiga Kluang, Johor
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/BAT 30/201528 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 74 Batalion KPD, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Wilayah Persekutuan Sahaja
(Kod : 221001)

)
10 Sep 2015
02.30 PM
74 Batalion KPD, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur
SH8Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/RL 28/201515 Oct 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas 30 Briget, Kem Bukit Cowder, Perlis

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Perlis Sahaja
(Kod : 221002)

)
29 Sep 2015
10.00 AM
Markas 30 Briget, Kem Bukit Cowder, Perlis
SH9Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/BAT 31/201515 Oct 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Kem Ipoh, Perak

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Perak Sahaja
(Kod : 221001)

)
30 Sep 2015
10.00 AM
PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Kem Ipoh
SH10Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 23/2015
Tarikh Iklan: 4 Sep 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/BAT 40/20151 Oct 20150.00Kontrak Perkhidmatan Pembersihan dan Penyelenggaraan Kandang Kuda serta Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Skuadron Istiadat Berkuda, Kem Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

221001

)
9 Sep 2015
10.00 AM
Skuadron Istiadat Berkuda, Kem Sungai Buloh, Selangor
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/BAT 41/20155 Oct 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Markas Medan Tentera Darat, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
10 Sep 2015
10.00 AM
Markas Medan Tentera Darat, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/12/D/10-8/eP2015
Tarikh Iklan: 10 Aug 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT/22/201527 Aug 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci dan Membersih Kandang Anjing Perang di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat (PULADA) Kem Ulu Tiram, Johor

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Johor Sahaja
(Kod : 221001)

)
12 Aug 2015
10.00 AM
Pusat Latihan Tempur Tentera Darat (PULADA) Kem Ulu Tiram, Johor
SH12Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL/23/20151 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Stesen Staf Kluang (Lapang Sasar), Kem Mahkota, Kluang, Johor

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Johor Sahaja
(Kod : 221002)

)
13 Aug 2015
10.00 AM
Markas Stesen Staf Kluang (Lapang Sasar), Kem Mahkota, Kluang, Johor
SH11Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/RL/24/20152 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 4 Rejimen Renjer Diraja, Kem Oran dan RKAT, Taman Intan, Perlis

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Perlis Sahaja
(Kod : 221002)

)
18 Aug 2015
10.00 AM
4 Rejimen Renjer Diraja, Kem Oran dan RKAT, Taman Intan, Perlis
SH9Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/BAT/25/20157 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Kem dan Bangunan di 73 Rejimen Semboyan Diraja, Kem Paya Jaras, Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Selangor Sahaja
(Kod : 221001)

)
20 Aug 2015
10.00 AM
73 Rejimen Semboyan Diraja, Kem Paya Jaras, Sungai Buloh, Selangor
SH8Penilaian
N/A
5KP/PEMB/SH(D)/RL/26/20159 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 25 RAMD Kem Bentong, Pahang

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Pahang Sahaja
(Kod : 221002)

)
25 Aug 2015
10.00 AM
25 RAMD Kem Bentong, Pahang
SH7Penilaian
N/A
6KP/PEMB/SH(D)/BAT/27/20159 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 93 Depot Pusat Peluru, Kem Mempaga, Bentong, Pahang

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Pahang Sahaja
(Kod : 221001)

)
25 Aug 2015
02.30 PM
93 Depot Pusat Peluru, Kem Mempaga, Bentong, Pahang
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 21/2015
Tarikh Iklan: 10 Aug 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL/38/20157 Sep 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Lapang Sasar, Kem PULADA, Ulu Tiram, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
12 Aug 2015
09.30 AM
Lapang Sasar, Kem PULADA, Ulu Tiram, Johor
T3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/11/A3K/6-8/eP2015
Tarikh Iklan: 6 Aug 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 20/201526 Aug 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Serta Membersih Bangunan dan Tandas Kolej Perisikan ATM, Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Pahang

)
12 Aug 2015
10.00 AM
Auditorium Kolej Perisikan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Kem Mentakab, Pahang
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 21/201525 Aug 20150.00Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Depot Simpanan Pertahanan, Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti: Selangor

)
11 Aug 2015
10.00 AM
Dewan Bistari DSP, Depoh Simpanan Pertahanan, Sg. Buloh, Selangor
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 19/2015
Tarikh Iklan: 3 Aug 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT 33/201527 Aug 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Markas Wilayah Laut 1(MAWILLA 1), Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang

(Kod Bidang:

221001

)
6 Aug 2015
02.30 PM
Auditorium Al Haimi Pangkalan TLDM Tanjung Gelang Kuantan
T8Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(L)/RL 34/201527 Aug 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Wilayah Laut 1(MAWILLA 1), Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang

(Kod Bidang:

221002

)
6 Aug 2015
02.30 PM
Auditorium Al Haimi Pangkalan TLDM Tanjung Gelang Kuantan
T9Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(L)/BAT 35/201527 Aug 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (PTKK) Sektor B, Sabah

(Kod Bidang:

221001

)
6 Aug 2015
02.30 PM
Dewan Serbaguna Pangkalan TLDM Kota Kinabalu
T10Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 18/2015
Tarikh Iklan: 6 Jul 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/BAT/36/20153 Aug 20150.00Kontrak Perkhidmatan Housekeeping, Bilik Penginapan dan Pembersihan Kawasan Umum di Pasukan Wisma Transit Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002, 221001, 040102, 020403, 020601

)
9 Jul 2015
10.00 AM
Pasukan Wisma Transit Kuala Lumpur
T4SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 9 NOVEMBER 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA KARYA SOHOR DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1JANUARI 2016 DENGAN NILAI RM3,027,779.15

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 17/2015
Tarikh Iklan: 1 Jul 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/RL32/201528 Jul 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rumah Keluarga TLDM Langkawi, Kedah

(Kod Bidang:

221002

)
6 Jul 2015
11.00 AM
Bilik Mesyuarat,MAWILLA 3, Langkawi, Kedah
T5SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 5 OKTOBER 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA SINAR HBI ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 NOVEMBER 2015 DENGAN NILAI RM623,688.00

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/9/A3K/26-6/eP2015
Tarikh Iklan: 26 Jun 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL18/201513 Jul 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pusat Latihan Peperangan Elektronik Angkatan Tentera Malaysia

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Selangor

)
30 Jun 2015
10.00 AM
Auditorium Pusat Latihan Peperangan Elektronik (PLPE), Kem Paya Jaras, Selangor
SH2Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA17/201528 Jul 20150.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak di Wisma Pertahanan dan Kawasan Sekitar

(Kod Bidang:

(Kod : 220901)
Lokaliti: Kuala Lumpur & Selangor

)
29 Jun 2015
02.30 PM
Auditorium, Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak.
SH3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 15/2015
Tarikh Iklan: 12 Jun 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/ TEN(D)/RL/30/20158 Jul 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di 94 Depot Pengkalan Peluru, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
16 Jun 2015
10.00 AM
94 Depot Pengkalan Peluru, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan
T3SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 9 NOVEMBER 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA YANAS RESOURCES DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 JANUARI 2016 DENGAN NILAI RM537,089.33

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 16/2015
Tarikh Iklan: 11 Jun 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL/31/20157 Jul 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor E) Kawasan Stor Peluru

(Kod Bidang:

221002

)
15 Jun 2015
10.00 AM
Pangkalan Udara Kuantan
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 11/2015
Tarikh Iklan: 7 May 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT22/20153 Jun 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan Udara Labuan

(Kod Bidang:

221001

)
12 May 2015
10.00 AM
Pangkalan Udara Labuan
T5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 9/2015
Tarikh Iklan: 27 Apr 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L) BAT 23/201528 May 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (PTKK) Sektor A, Sabah

(Kod Bidang:

221001

)
5 May 2015
02.30 PM
Dewan Serbaguna,Pangkalan TLDM Kota Kinabalu
T1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(L) BAT 24/201528 May 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (PTKK) Sektor C, Sabah

(Kod Bidang:

221001

)
5 May 2015
02.30 PM
Dewan Serbaguna,Pangkalan TLDM Kota Kinabalu
T2Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/8/A3K/23-4/eP2015
Tarikh Iklan: 23 Apr 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 15/201514 May 20150.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI PUSKOM 91 RSD, KUALA LUMPUR.

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Kuala Lumpur & Selangor

)
28 Apr 2015
10.00 AM
Garaj Kenderaan,91 RSD,Kem KEMENTAH,Kuala Lumpur
SH7SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 9 OKTOBER 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA ZAMNOR MEGA VENTURES DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 OGOS 2015 DENGAN NILAI RM223,910.60

2KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 16/201518 May 20150.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI PUSAT LATIHAN PEPERANGAN ELEKTRONIK ANGKATAN TENTERA MALAYSIA, KEM PAYA JARAS, SUNGAI BULOH SELANGOR.

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Kuala Lumpur & Selangor

)
29 Apr 2015
10.00 AM
Auditorium Tan Sri Zulkifli Zain, Kem Paya Jaras, Sg. Buloh
SH8SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 28 JULAI 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA TERAJU PINTAR (M) SDN BHD DENGAN TEMPOH SELAMA 19 BULAN BERMULA 1 OGOS 2015 DENGAN NILAI RM325,559.26

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/5/L/1-4/eP2015
Tarikh Iklan: 1 Apr 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/RL10/201523 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Stesen Komunikasi TLDM, Kuantan

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti: Pahang

)
14 Apr 2015
09.00 AM
Bilik Mesyuarat Stesen Pemancar Padang Hangus, 25990, Kuantan Pahang
SH7SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 22 JUN 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA SYARIKAT SIRNA FOKUS NIAGA DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 DISEMBER 2015 DENGAN NILAI RM460,065.92

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2015
Tarikh Iklan: 1 Apr 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/KSA13/201530 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga/ Pembasmian Anai-Anai di Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

220901

)
7 Apr 2015
10.00 AM
Dewan Makan D 20, Pangkalan TLDM Lumut Perak
T6SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 10 JULAI 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA RAMADIN ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 3 OGOS 2015 DENGAN NILAI RM1,1083,320.00

2KP/PEMB/TEN(L)/BAT14/201530 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Membersih Persekitaran dan Rumah Sampah di Rumah Keluarga TLDM (RKTLDM) Asrama Bujang Kapal dan Asrama Laskarnita di Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

221001

)
7 Apr 2015
10.00 AM
Dewan Makan D 20, Pangkalan TLDM Lumut Perak
T7SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 10 JULAI 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA RAMADIN ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 SEPTEMBER 2015 DENGAN NILAI RM1,474,107.44

3KP/PEMB/TEN(L)/RL15/201530 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rumah Keluarga TLDM Langkawi, Kedah

(Kod Bidang:

221002

)
9 Apr 2015
11.00 AM
Bilik Mesyuarat MAWILLA 3, Langkawi, Kedah
T8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/7/A3K/30-3/eP2015
Tarikh Iklan: 30 Mar 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL13/201520 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wangsa Maju, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

Lokaliti: Kuala Lumpur & Selangor

)
3 Apr 2015
09.00 AM
Auditorium HAT Tuanku Mizan, Wangsa Maju
SH2SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 28 JULAI 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA YANI IMPIAN ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 OGOS 2015 DENGAN NILAI RM6380,049.50

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/6/D/30-3/eP2015
Tarikh Iklan: 30 Mar 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL/11/201529 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Seremban, Kem Rasah, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Negeri Sembilan Sahaja

)
14 Apr 2015
10.30 AM
Markas Staf Stesen Seremban, Kem Rasah, Negeri Sembilan
SH3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL/12/20157 May 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 1 RAMD, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : W.P Kuala Lumpur Sahaja

)
22 Apr 2015
02.30 PM
1 RAMD, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur
SH4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 8/2015
Tarikh Iklan: 30 Mar 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL/20/201529 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 2 Rejimen Askar Melayu Diraja (Kem dan Lapang Sasar), Kem Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang

(Kod Bidang:

221002

)
7 Apr 2015
09.30 AM
2 Rejimen Askar Melayu Diraja, Kem Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang
T1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL/19/201530 Apr 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 4 RAMD, Kem Tapah, Perak

(Kod Bidang:

221002

)
8 Apr 2015
09.30 AM
4 RAMD, Kem Tapah, Perak
T2Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL/16/20157 May 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Mersing, Kem Iskandar, Mersing, Johor (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

)
15 Apr 2015
09.30 AM
Markas Garison Mersing, Kem Iskandar, Mersing, Johor (Sektor A)
T3SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 18 NOVEMBER 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA TERAS PELANGI ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 JANUARI 2016 DENGAN NILAI RM1,317,544.92

4KP/PEMB/TEN(D)/RL/21/201520 May 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Terendak (Sektor C) Kem, RKAT Desa Tun Abdul Razak dan RKAT Desa Taming Sari, Kem Terendak, Melaka

(Kod Bidang:

221002

)
28 Apr 2015
10.30 AM
Markas Garison Terendak (Sektor C) Kem, RKAT Desa Tun Abdul Razak dan RKAT Desa Taming Sari, Kem Ter
T5Penilaian
N/A
5KP/PEMB/TEN(D)/RL/17/201521 May 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Latihan Tentera Darat, Kem Segenting dan Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
29 Apr 2015
09.30 AM
Markas Latihan Tentera Darat, Kem Segenting dan Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2015
Tarikh Iklan: 2 Mar 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL11/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B) Kawasan Teknikal Barat

(Kod Bidang:

221002

)
5 Mar 2015
10.00 AM
Pangkalan Udara Kuantan
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL12/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor E) Kawasan Stor Peluru

(Kod Bidang:

221002

)
5 Mar 2015
02.30 PM
Pangkalan Udara Kuantan
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2015
Tarikh Iklan: 12 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT10/201510 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Lanskap dan Housekeeping di Desa Tamu Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

221001, 221002, 221402 dan 020402

)
16 Feb 2015
11.00 AM
Dewan Makan, Blok D20, Pangkalan TLDM Lumut, Perak
T2SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 26 MEI 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA THREE BBB ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 JUN 2015 DENGAN NILAI RM751,857.00

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/A3K/10-2/eP2015
Tarikh Iklan: 10 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 7/201526 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Serta Membersih Bangunan dan Tandas di Kolej Perisikan ATM, Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Pahang Sahaja
221001

)
12 Feb 2015
10.00 AM
Kolej Perisikan ATM, Kem Mentakab, Pahang
SH1Dibatalkan
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/3/D/9-2/eP2015
Tarikh Iklan: 9 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL/1/201511 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 6 Briged, Kem Gubir, Sungai Petani, Kedah

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Kedah Sahaja
221002

)
24 Feb 2015
09.30 AM
6 Briged, Kem Gubir, Sungai Petani, Kedah
SH1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL/2/201516 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rejimen 516 (AW), Kem Kukusan Tawau, Sabah

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Sabah Sahaja
221002

)
26 Feb 2015
09.30 AM
7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah
SH2SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 25 JUN 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA SYARIKAT SETIA ABADI ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 JULAI 2015 DENGAN NILAI RM317,161.87

3KP/PEMB/SH(D)/BAT/3/201518 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 14 RAMD, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Sembilan sahaja
221001

)
3 Mar 2015
10.30 AM
14 RAMD, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan
SH3Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/BAT/4/201523 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 10 RAMD, Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Johor sahaja
221001

)
5 Mar 2015
09.30 AM
10 RAMD, Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor
SH4Penilaian
N/A
5KP/PEMB/SH(D)/BAT/5/201525 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 93 DPP, Kem Mempaga, Bentong, Pahang

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Pahang sahaja
221001

)
10 Mar 2015
10.30 AM
93 DPP, Kem Mempaga, Bentong, Pahang
SH5Dibatalkan
N/A
6KP/PEMB/SH(D)/BAT/6/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Cawangan Perumahan Batu Kentonmen, Kem Batu Kentonmen, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Kuala Lumpur sahaja
221001

)
11 Mar 2015
10.00 AM
Cawangan Perumahan Batu Kentonmen, Kem Batu Kentonmen, Kuala Lumpur
SH6SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 29 JUN 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA SYARIKAT HASYU ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 JULAI 2015 DENGAN NILAI RM318,898.80

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2015
Tarikh Iklan: 9 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL/4/201511 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rejimen 512 (AW), Kem Padang Midin, Kem Sri Tembila dan Kem Bukit Kuang, Terengganu

(Kod Bidang:

221002

)
17 Feb 2015
09.30 AM
Rejimen 512 (AW), Kem Padang Midin Terengganu
T5Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL/5/201511 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 74 BOD, Kem Batu Arang, Selangor

(Kod Bidang:

221002

)
17 Feb 2015
10.30 AM
74 BOD, Kem Batu Arang, Selangor
T6Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL/6/201523 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

)
25 Feb 2015
10.30 AM
Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor A)
T7Penilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(D)/RL/7/201523 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

)
25 Feb 2015
09.30 AM
Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor B)
T8SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 6 OGOS 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA ADSCITECH (M) SDN BHD DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 1 SEPTEMBER 2015 DENGAN NILAI RM889,310.88

5KP/PEMB/TEN(D)/RL/8/201524 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
26 Feb 2015
09.30 AM
7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah
T9Penilaian
N/A
6KP/PEMB/TEN(D)/RL/9/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Mersing, Kem Iskandar, Johor (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

)
4 Mar 2015
09.30 AM
Markas Garison Mersing, Kem Iskandar, Johor (Sektor B)
T10Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2015
Tarikh Iklan: 30 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL1/201526 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di SKN 322 Kem Bukit Ibam, Pahang (Kawasan Domestik dan Kawasan Radar)

(Kod Bidang:

221002

)
5 Feb 2015
10.00 AM
SKN 322 Kem Bukit Ibam, Pahang
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2015
Tarikh Iklan: 26 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)/BAT 2/201524 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Tandas Dan Bilik Mandi Serta Menyediakan Keperluan Di Tandas (Pewangi, Tisu Gulung, Tisu Tangan dan Liquid Hand Wash) Di Bangunan MTAT

(Kod Bidang:

221001

)
30 Jan 2015
09.30 AM
Dewan Catterpillar,Maktab Turus Angkatan Tentera(MTAT),Kem KEMENTAH,Jalan Padang Tembak
T1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN/(A/3K)/BAT 3/201524 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Membersih Kawasan RKAT Desa Wangsa Keramat, Kelompok Nuri Dan Pangsapuri ATM Serta Mencuci Bilik Air Dan Tandas Di Kem KEMENTAH, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
29 Jan 2015
09.00 AM
Dewan Serbaguna KPTOJ,Kem KEMENTAH, Jalan Padang Tembak
T2SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 10 JULAI 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA BELISSIMO LOGISTIC SERVICES SDN BHD DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 15 JULAI 2015 DENGAN NILAI RM665,162.35

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/L/20-1/eP2015
Tarikh Iklan: 20 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/RL45/20149 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor A), Sabah

(Kod Bidang:

221002
(Lokaliti : Sabah)

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
SH6SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 20 APRIL 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA HARKAT ENTERPRISE DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 5 MEI 2015 DENGAN NILAI RM341,922.18

2KP/PEMB/SH(L)/RL46/20149 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor C), Sabah

(Kod Bidang:

221002
(Lokaliti : Sabah)

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
SH7SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 20 APRIL 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA SYARIKAT ROSNI DENGAN TEMPOH SELAMA 3 TAHUN BERMULA 5 MEI 2015 DENGAN NILAI RM422,602.16

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 1/2015
Tarikh Iklan: 20 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL98/201423 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor B), Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
T5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/A3K/19-1/eP2015
Tarikh Iklan: 19 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA42/201412 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak di Wisma Pertahanan dan kawasan sekitar

(Kod Bidang:

220901

)
26 Jan 2015
10.00 AM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Jalan Padang Tembak
SH1Penilaian
N/A