Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2018
Tarikh Iklan: 5 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 35/20182 May 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di SKN 322 TUDM Bukit Ibam

(Kod Bidang:

221002

)
10 Apr 2018
11.30 AM
Dewan Sri Ibam, SKN 322 TUDM Bukit Ibam
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 2673 / 5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 9/2018
Tarikh Iklan: 4 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL8/201826 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Garison Terendak (Sektor D), Kem Terendak, Melaka

(Kod Bidang: )
5 Apr 2018
10.30 AM
Markas Garison Terendak,Kem Terendak, Melaka
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL8/201826 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Garison Terendak (Sektor D), Kem Terendak, Melaka

(Kod Bidang: )
5 Apr 2018
10.30 AM
Markas Garison Terendak,Kem Terendak, Melaka
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF); dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20714123, 03-20715689;

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/6/L/2-4/eP2018
Tarikh Iklan: 2 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT 2/201823 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Kompleks Perumahan TLDM Langkawi, Markas Laut 3, Langkawi, Kedah

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Kedah

No. eP: QT180000000004778

)
9 Apr 2018
03.00 PM
Dewan Tun Rahah, Mawilla 3, Langkawi , Kedah
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5. 1 Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5. 2 Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 4123 / 5689.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2018
Tarikh Iklan: 2 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL16/201830 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI MARKAS WILAYAH LAUT 3, LANGKAWI, KEDAH

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000006768

)
9 Apr 2018
10.00 AM
Dewan Tun Rahah Mawilla 3, Langkawi, Kedah
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 4123 / 5689.
PENGUMUMAN

Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2018
Tarikh Iklan: 22 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)/HK34/201817 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Housekeeping di Pusat Pengaman Malaysia (PPM) Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT180000000004809

)
27 Mar 2018
10.30 AM
Dewan Auditorium, Pusat Pengaman Malaysia (PPM) Port Dickson
T2Iklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1 Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan
5.2 Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


7. Semua Sampel Fizikal beserta Jadual II-A bagi Tender ini hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak dengan mencatatkan Nombor eP, Nombor Tender, Nombor Peti,  Nama Syarikat dan perlu di hantar ke alamat yang ditetapkan seperti berikut:

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertahanan, Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 KUALA LUMPUR

8. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 5054 / 3541.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2018
Tarikh Iklan: 22 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 12/201818 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di Kompleks Baru ITAS, Kompleks PLP dan Kompleks Sukan KTU Alor Setar

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000004175

)
27 Mar 2018
10.00 AM
Dewan Pusat Latihan Pegawai, Kolej Tentera Udara, Alor Setar
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/BAT 13/201818 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Kolej Tentera Udara Alor Setar

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT180000000004443

)
27 Mar 2018
02.30 PM
Dewan Pusat Latihan Pegawai, Kolej Tentera Udara, Alor Setar
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 14/201825 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000004149

)
3 Apr 2018
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePIklan
N/A
4KP/PEMB/TEN(U)/BAT 15/201826 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Institut Latihan Pengurusan Materiel, TUDM Kinrara

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QTXXXXXXXXXXX4509

)
4 Apr 2018
10.00 AM
Auditorium Institut Latihan Pengurusan Materiel, TUDM Kinrara
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Cop Rasmi Syarikat


6. Tawaran tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut:03-20712673 / 5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/5/D/19-3/eP2018
Tarikh Iklan: 19 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL4/201828 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULPAK (Sektor A), Kem Sungai Udang, Melaka

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Melaka

No. eP: QT180000000004262

)
21 Mar 2018
10.00 AM
Pusat Latihan Peperangan Khas (PULPAK), Kem Sungai Udang, Melaka
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL5/201828 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULPAK (Sektor B), Kem Sungai Udang, Melaka

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Melaka

No. eP: QT180000000005497

)
21 Mar 2018
11.00 AM
Pusat Latihan Peperangan Khas (PULPAK), Kem Sungai Udang, Melaka
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/L/15-3/eP2018
Tarikh Iklan: 15 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)BAT 8/201827 Mar 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR D (MARKAS LOGISTIK BARAT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001
No. eP: QT180000000004386
Lokaliti : Perak

)
20 Mar 2018
03.00 PM
Anjung Seri Markas Logistik Barat, Pangkalan TLDM Lumut
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2018
Tarikh Iklan: 15 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)BAT3/20189 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR B (MARKAS PANGKALAN LUMUT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP : QT180000000004381

)
19 Mar 2018
10.00 AM
Dewan Makan D20, Markas Pangkalan Lumut, Perak
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(L)BAT2/20189 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR A (MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA BARAT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP : QT180000000004378

)
19 Mar 2018
03.00 PM
Dewan Auditorium Zain, PUSTAMAR, Pangkalan TLDM, Lumut, Perak
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(L)BAT4/201810 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR C (KD PELANDOK) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP : QT180000000004385

)
20 Mar 2018
10.00 AM
Auditorium KD Pelandok, Pangkalan TLDM Lumut
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Cop Rasmi Syarikat

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20715695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB Ep (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2018
Tarikh Iklan: 9 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)BAT 1/20185 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI KD SULTAN ABDUL AZIZ SHAH

(Kod Bidang:

221001
No. eP : QTXXXXXXXXXXX4236

)
15 Mar 2018
10.00 AM
Pusat Hidrografi Nasional, KD Sultan Abdul Aziz Shah, Pangkalan TLDM Pulau Indah, Klang
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-
i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Cop Rasmi Syarikat


6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20715695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/D/23-2/eP2018
Tarikh Iklan: 23 Feb 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 3/20188 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di MSS, Ipoh, Kem Remelies, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Perak

No. eP: QT180000000000152

)
1 Mar 2018
10.00 AM
Markas Stesen Staf Kem Remelies, Ipoh, Perak
0Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/L/19-2/eP2018
Tarikh Iklan: 19 Feb 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT 1/20181 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM dan Bangunan JKR 709 (MKTL Bahagian Kejuruteraan)

(Kod Bidang:

221001

)
22 Feb 2018
10.00 AM
Bilik Mesyuarat, Markas Tentera Laut-Bahagian Kejuruteraan,Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur
0Penilaian
N/A