Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/13/D/26-5/eP2016
Tarikh Iklan: 26 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT 27/20167 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Kandang Anjing (PULADA) Kem Ulu Tiram, Johor

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti : Johor

)
30 May 2016
02.00 PM
PULADA, Kem Ulu Tiram, Johor
SH7Iklan
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL 28/20168 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di MSS Kluang (Lapang Sasar) Kem Mahkota, Johor

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Johor

)
31 May 2016
09.00 AM
MSS Kluang, Kem Mahkota, Johor
SH8Iklan
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/RL 29/201613 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 25 RAMD Kem Bentong Pahang

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Pahang

)
2 Jun 2016
10.30 AM
25 RAMD, Kem Bentong Pahang
SH9Iklan
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/RL 30/201613 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di PUSWATAN, Kem Gunung Panjang Ipoh, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Perak

)
2 Jun 2016
02.30 PM
PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Ipoh, Perak
SH10Iklan
N/A

2. Penyebutharga yang ingin menyertai Sebut Harga ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Kehadiran beserta kad pengenalan).

7. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715689– Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 9/2016
Tarikh Iklan: 26 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 24/201623 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 10 RAMD Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor

(Kod Bidang: )
31 May 2016
02.30 PM
10 RAMD, Kem Bukit Banang, Johor
T3Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/ Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Kehadiran beserta kad pengenalan).

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715689– Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 11/2016
Tarikh Iklan: 26 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
Tiada

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/12/A3K/20-5/e2016
Tarikh Iklan: 20 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 31/20161 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang dan Seni Taman di Kolej Perisikan Angkatan Tentera Malaysia, Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Pahang

)
24 May 2016
10.00 AM
Auditorium Kolej Perisikan Angkatan Tentera Malaysia,Kem Mentakab, Pahang
SH3Iklan
N/A

2. Penyebut harga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.eperolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF) sahaja boleh mengahadiri sesi taklimat/ lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat dan Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Satu salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran  Kementerian Kewangan beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan.

7. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut Harga yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut:

03-2071 3541 – Maklumat mengenai Dokumen Sebut Harga

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://www.etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/10/A3K/17-5/e2016
Tarikh Iklan: 17 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 2/201630 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Seni Taman di Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

(Kod Bidang : 221002 dan 221402)

Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

*terbuka kepada syarikat yang telah menyertai kursus Arborist atau berkaitan seni taman dan membawa sijil kehadiran asal dan salinan semasa lawatan dan taklimat tapak

)
19 May 2016
02.30 PM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur
SH4Iklan
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA 24/201631 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak di Wisma Pertahanan dan Kawasan Sekitar bagi Tahun 2016 2019

(Kod Bidang:

(Kod Bidang: 220901)

Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

)
23 May 2016
09.30 AM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur
SH5Iklan
N/A

2. Penyebutharga yang ingin menyertai Sebut Harga ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kem Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian kewangan.

7. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut Harga yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–2071  3541 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/8/D/12-5/eP2016
Tarikh Iklan: 12 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 19/201624 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 4 RRD, Kem Oran RKAT, Taman Intan, Perlis

(Kod Bidang:

221002

)
16 May 2016
10.00 AM
4 RRD Kem Oran RKAT, Taman Intan Perlis
SH8Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/BAT 18/201625 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Ipoh, Perak

(Kod Bidang:

221001

)
17 May 2016
10.00 AM
PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Ipoh, Perak
SH9Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/7/D/28-4/eP2016
Tarikh Iklan: 28 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/ BAT 15/201611 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Kem dan Bangunan di 73 Rejimen Semboyan Diraja, Kem Paya Jaras Sungai Buloh

(Kod Bidang:

221001

)
3 May 2016
02.00 PM
73 Rejimen Semboyan Diraja, Kem Paya Jaras Sungai Buloh
SH9Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/ BAT 16/201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 74 Batalion Kor Diraja, Kem Perdana Sg Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
5 May 2016
10.00 AM
Kem Perdana,Sungai Besi,Kuala Lumpur
SH10Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/ BAT 17/201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 74 Worksyop Divisyen, Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
5 May 2016
02.00 PM
Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur
SH11Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 8/2016
Tarikh Iklan: 28 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 15/201625 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Stesen Staf Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

221002

)
3 May 2016
10.00 AM
Markas Stesen Staf Sungai Buloh
T2Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 16/201626 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Depoh Peluru 74 Batalion Ordnans Diraja (BOD) Kem Batu Arang, Selangor

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2016
10.00 AM
Depoh Peluru 74 Ordnans Diraja (BOD) Kem Batu Arang, Selangor
T3Iklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/BAT 17/201626 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Markas 12 Briged (Kem dan Wisma) Kem Wardieburn,Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2016
02.30 PM
Kem Wardieburn, Kuala Lumpur
T4Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/
Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Kehadiran beserta kad pengenalan).

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715689– Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/5/A3K/21-4/eP2016
Tarikh Iklan: 21 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/ RL 13/201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang Serta Membersih Kawasan di Kompleks Perumahan RKAT Jalan U-Thant

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2016
10.00 AM
Bilik Mesyuarat,Blok B,Kompleks Perumahan RKAT Jalan U-Thant, No.44, Jalan 1/F6 Off Jalan Kg.Pandan
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/ RL 14/201611 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Komplek Perumahan RKAT Desa Tunku Mariam

(Kod Bidang:

221002

)
28 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Desa Setia Wira,Jalan Buku Lima,Off Jalan Semarak
SH8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2016
Tarikh Iklan: 21 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN (A/3K)/RL 12 /201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di RKAT Tunku Osman Jewa

(Kod Bidang:

221002

)
25 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Desa Tun Hussein Onn,RKAT Desa Tun Hussein Onn,Jalan Setiawangsa
T2Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL 13 /201617 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di RKAT Desa Tun Hussein Onn

(Kod Bidang:

221002

)
26 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Desa Tun Hussein Onn,RKAT Desa Tun Hussein Onn,Jalan Setiawangsa
T3Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL 14 /201618 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang serta Membersih Kawasan di RKAT Desa Pasifik

(Kod Bidang:

221002

)
27 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Serbaguna,RKAT Desa Pasifik
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/D/24-3/eP2016
Tarikh Iklan: 24 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT/5/201613 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Markas Garison Mersing (Sektor B), Johor

(Kod Bidang:

221001

)
29 Mar 2016
09.30 AM
Markas Garison Mersing (Sektor B), Johor
SH1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL/6/201614 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Depot Peluru 73 BOD, Kluang, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
30 Mar 2016
10.00 AM
Depot Peluru 73 BOD, Kluang, Johor
SH2Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/BAT/7/201620 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 7 Rejimen Renjer Diraja (MEK), Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

221001

)
5 Apr 2016
09.30 AM
7 Rejimen Renjer Diraja (MEK), Kem Mentakab, Pahang
SH5Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/RL/8/201621 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di IPDA, Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
6 Apr 2016
10.00 AM
IPDA, Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH7Penilaian
N/A
5KP/PEMB/SH(D)/BAT/9/201621 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di PULAMOR, Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001

)
6 Apr 2016
02.00 PM
PULAMOR, Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH8Penilaian
N/A
6KP/PEMB/SH(D)/RL/10/201625 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULAPOT, Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
7 Apr 2016
10.00 AM
PULAPOT, Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur
SH9Penilaian
N/A
7KP/PEMB/SH(D)/BAT/11/201627 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Kem dan Bangunan di Rejimen 510 (AW) Kem Rejang Sibu, Sarawak

(Kod Bidang:

221001

)
12 Apr 2016
10.00 AM
Rejimen 510 (AW) Kem Rejang Sibu, Sarawak
SH11Penilaian
N/A
8KP/PEMB/SH(D)/BAT/12/20163 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 4 Rejimen Renjer Diraja Kem Oran, Perlis

(Kod Bidang:

221001

)
18 Apr 2016
10.00 AM
4 Rejimen Renjer Diraja Kem Oran, Perlis
SH12Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2016
Tarikh Iklan: 24 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL9/201620 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rejimen 501 (AW) Kem Tebrau, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
29 Mar 2016
02.30 PM
Rejimen 501 (AW) Kem Tebrau, Johor
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL10/201627 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 7 Rejimen Renjer Diraja (MEK) Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

221002

)
5 Apr 2016
09.30 AM
7 Rejimen Renjer Diraja (MEK) Kem Mentakab, Pahang
T4Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL11/201627 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Temerloh, Kem Batu 3, Temerloh, Pahang

(Kod Bidang:

221002

)
5 Apr 2016
02.30 PM
Markas Staf Stesen Temerloh, Kem Batu 3, Temerloh, Pahang
T5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/L/10-3/eP2016
Tarikh Iklan: 10 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH/(L)/RL 3/201624 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di KD SRI GOMBAK, Rumah Keluarga TLDM Sekitar Lembah Klang dan Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Kuala Lumpur  Sahaja

)
16 Mar 2016
10.00 AM
Anjung KD SRI GOMBAK,Kuala Lumpur
SH6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH/(L)/BAT 4/201631 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di KD PANGLIMA HITAM, Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti: Perak  Sahaja

)
22 Mar 2016
10.00 AM
Auditorium Sri Layaran KD PANGLIMA HITAM, Perak
SH12Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2016
Tarikh Iklan: 3 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 4/201630 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Kawasan Teknikal Timur, Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B)

(Kod Bidang:

221001

)
8 Mar 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Kuantan
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 5/201630 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Kawasan Landasan, Pangkalan Udara Kuantan (Sektor C)

(Kod Bidang:

221002

)
8 Mar 2016
02.30 PM
Pangkalan Udara Kuantan
T4Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 6/201630 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Kawasan Teknikal Timur, Pangkalan Udara Kuantan (Sektor D)

(Kod Bidang:

221002

)
8 Mar 2016
02.30 PM
Pangkalan Udara Kuantan
T5Penilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 7/201631 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Institut Latihan Tentera Udara Ipoh dan RKAT Lahat

(Kod Bidang:

221001

)
9 Mar 2016
10.00 AM
Institut Latihan Tentera Udara, Ipoh
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/3/U/2-3/eP2016
Tarikh Iklan: 2 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(U)/BAT 1/201621 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Bangunan Hangar A400M 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang

(Kod Bidang:

221001

)
7 Mar 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Subang
SH1Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2016
Tarikh Iklan: 26 Jan 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/RL 1/201625 Feb 20160.00Kontrak Perkhidmatan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap di Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

221002 dan 221402

)
3 Feb 2016
10.00 AM
Dewan Makan D20 Pangkalan TLDM Lumut, Perak
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2016
Tarikh Iklan: 21 Jan 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 2/201618 Feb 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Kompleks TUDM Bukit Kubong, W.P Labuan

(Kod Bidang:

221001

)
27 Jan 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Labuan
T7Penilaian
N/A