Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 19/2016
Tarikh Iklan: 21 Nov 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN (A/3K)/BAT 49/201615 Dec 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pusat Pengaman Malaysia (PPM), Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001

)
24 Nov 2016
10.00 AM
Auditorium Pusat Pengaman Malaysia (PPM), Port Dickson
T3Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.eperolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian kewangan.

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut:
03-2071 3541 – Maklumat mengenai Dokumen Tender

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://www.etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/19/A3K/17-11/eP16
Tarikh Iklan: 17 Nov 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 48/20165 Dec 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Maktab Pertahanan Angkatan Tentera

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

)
21 Nov 2016
10.00 AM
Dataran Tadbir, Maktab Pertahanan Angkatan Tentera
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 49/20165 Dec 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci dan Membersih Bangunan di Pusat Simulasi Olah Perang (PSOP) D/A Haigate MTAT, Jalan Padang Tembak

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

)
22 Nov 2016
10.00 AM
Auditorium, Pusat Simulasi Olah Perang Angkatan Tentera Malaysia
SH8Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 50/20165 Dec 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci dan Membersih Bangunan di Pusat Operasi Pertahanan, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

)
23 Nov 2016
10.00 AM
Bilik Mesyuarat Pusat Operasi Pertahanan, Jalan Padang Tembak
SH9Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/18/A3K/7-11/eP16
Tarikh Iklan: 7 Nov 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 46/201621 Nov 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Kompleks 92 Anggota Tentera Cawangan Khas (ATCK), Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

)
10 Nov 2016
10.00 AM
Dewan 92 Anggota Tentera Cawangan Khas (ATCK), Kem Genting Kelang, Setapak, K.L
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 47/201621 Nov 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pusat Penyelidikan (PP) Prisma, Kajang

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Selangor

)
11 Nov 2016
10.00 AM
Bilik Darjah PSK, Kem Imphal, Jalan Padang Tembak
SH8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 18/2016
Tarikh Iklan: 24 Oct 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(L)/RL/47/20168 Dec 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Sektor A (Markas Pemerintahan Armada), Sektor C (KD Pelandok) dan Sektor D (Markas Kejuruteraan TLDM), Perak Zon 2

(Kod Bidang:

221002

)
3 Nov 2016
10.30 AM
Dewan Makan D20 Markas Pangkalan, Lumut Perak
T5Penilaian
N/A

2KP/PEMB/TEN/(L)/RL/48/20168 Dec 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di Sektor B(Markas Pangkalan Lumut) Pangkalan TLDM Lumut Zon 1

(Kod Bidang:

221002

)
3 Nov 2016
10.30 AM
Dewan Makan D20 Markas Pangkalan, Lumut Perak
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/17/A3K/6-10/eP16
Tarikh Iklan: 6 Oct 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH (A/3K)/BAT 33/201624 Oct 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di Institut Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI), Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001

Lokaliti: Negeri Sembilan

)
10 Oct 2016
02.30 PM
Dewan Utama, Instutit Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI)
SH2Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 17/2016
Tarikh Iklan: 6 Oct 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/ TEN (A/3K)/ RL 38/20163 Nov 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang serta Landskap di Institut Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI), Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
10 Oct 2016
12.00 PM
Dewan Utama, Institut Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI)
T6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/ TEN (A/3K)/ HK 39/20163 Nov 20160.00Kontrak Perkhidmatan Housekeeping di Institut Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI), Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001, 020402 & 040102

)
10 Oct 2016
10.00 AM
Dewan Utama, Institut Latihan dan Kefahaman Islam (ILMI)
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 16/2016
Tarikh Iklan: 6 Oct 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ RL 45/20161 Nov 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang Dan Kerja Kerja Landskap Di Pangkalan Udara Subang

(Kod Bidang:

221002 dan 221402

)
10 Oct 2016
09.00 AM
Dewan Ababil, Pangkalan Udara Subang
T2Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 46/20161 Nov 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Pangkalan Udara Subang

(Kod Bidang:

221001

)
10 Oct 2016
11.00 AM
Dewan Ababil, Pangkalan Udara Subang
T3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/16/L/29-9/eP16
Tarikh Iklan: 29 Sep 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT/34/201613 Oct 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Sektor A (Markas Pemerintahan Armada) Bagi Bangunan Baru Markas Udara TLDM Dan Pusat Peperangan Elektronik (PPE) Di Pangkalan TLDM Lumut Perak

(Kod Bidang:

221001

)
4 Oct 2016
10.30 AM
Balai Pengawal Markas Armada & PPE Lumut Perak
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 14/2016
Tarikh Iklan: 27 Jun 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ RL 33 /201625 Jul 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
30 Jun 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Kuala Lumpur
T9Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/14/L/13-6/eP16
Tarikh Iklan: 13 Jun 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT 22/201630 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di KD Sri Tawau, Sabah

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Sabah Sahaja

)
21 Jun 2016
10.00 AM
Balai Pengawal,KD Sri Tawau,Sabah
SH1Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 13/2016
Tarikh Iklan: 13 Jun 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 26/201619 Jul 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 7 RAMD, Kem Kabota, Tawau Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
16 Jun 2016
09.00 AM
7 RAMD, Kem Kabota, Tawau Sabah
T6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 27/201618 Jul 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 22 RAMD, Kem Kinabatangan, Sandakan, Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
15 Jun 2016
09.00 AM
22 RAMD, Kem Kinabatangan, Sandakan, Sabah
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 12/2016
Tarikh Iklan: 13 Jun 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/RL 19/201621 Jul 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di KD SULTAN ISMAIL, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Pengerang, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
16 Jun 2016
10.30 AM
Balai Pengawal, KD SULTAN ISMAIL, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Pengerang, Johor
T8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/13/D/26-5/eP16
Tarikh Iklan: 26 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT 27/20167 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Kandang Anjing (PULADA) Kem Ulu Tiram, Johor

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti : Johor

)
30 May 2016
02.00 PM
PULADA, Kem Ulu Tiram, Johor
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL 28/20168 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di MSS Kluang (Lapang Sasar) Kem Mahkota, Johor

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Johor

)
31 May 2016
09.00 AM
MSS Kluang, Kem Mahkota, Johor
SH8Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/RL 29/201613 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 25 RAMD Kem Bentong Pahang

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Pahang

)
2 Jun 2016
10.30 AM
25 RAMD, Kem Bentong Pahang
SH9Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/RL 30/201613 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di PUSWATAN, Kem Gunung Panjang Ipoh, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Perak

)
2 Jun 2016
02.30 PM
PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Ipoh, Perak
SH10Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 9/2016
Tarikh Iklan: 26 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 24/201623 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 10 RAMD Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
31 May 2016
02.30 PM
10 RAMD, Kem Bukit Banang, Johor
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 25/201627 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 2 RRD Kem Syed Putra, Ipoh, Perak

(Kod Bidang:

221002

)
2 Jun 2016
10.00 AM
2 RRD, Kem Syed Putra, Ipoh, Perak
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 11/2016
Tarikh Iklan: 26 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 22/201623 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan Udara Gong Kedak (Zon A)

(Kod Bidang:

221001

)
1 Jun 2016
10.30 AM
Dewan Mahkamah, Pangkalan Udara Gong Kedak
T5Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 23/201623 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Gong Kedak (Zon B) Kawasan Domestik dan Kawasan Radar

(Kod Bidang:

221002

)
1 Jun 2016
02.30 PM
Dewan Mahkamah, Pangkalan Udara Gong Kedak
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/12/A3K/20-5/eP16
Tarikh Iklan: 20 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 31/20161 Jun 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang dan Seni Taman di Kolej Perisikan Angkatan Tentera Malaysia, Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Pahang

)
24 May 2016
10.00 AM
Auditorium Kolej Perisikan Angkatan Tentera Malaysia,Kem Mentakab, Pahang
SH3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/10/A3K/17-5/eP16
Tarikh Iklan: 17 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 2/201630 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Seni Taman di Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

(Kod Bidang : 221002 dan 221402)

Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

*terbuka kepada syarikat yang telah menyertai kursus Arborist atau berkaitan seni taman dan membawa sijil kehadiran asal dan salinan semasa lawatan dan taklimat tapak

)
19 May 2016
02.30 PM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur
SH4Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA 24/201631 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak di Wisma Pertahanan dan Kawasan Sekitar bagi Tahun 2016 2019

(Kod Bidang:

(Kod Bidang: 220901)

Lokaliti: W. P. Kuala Lumpur

)
23 May 2016
09.30 AM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/8/D/12-5/eP16
Tarikh Iklan: 12 May 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 19/201624 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 4 RRD, Kem Oran RKAT, Taman Intan, Perlis

(Kod Bidang:

221002

)
16 May 2016
10.00 AM
4 RRD Kem Oran RKAT, Taman Intan Perlis
SH8Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/BAT 18/201625 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Ipoh, Perak

(Kod Bidang:

221001

)
17 May 2016
10.00 AM
PUSWATAN, Kem Gunung Panjang, Ipoh, Perak
SH9Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/7/D/28-4/eP16
Tarikh Iklan: 28 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/ BAT 15/201611 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Kem dan Bangunan di 73 Rejimen Semboyan Diraja, Kem Paya Jaras Sungai Buloh

(Kod Bidang:

221001

)
3 May 2016
02.00 PM
73 Rejimen Semboyan Diraja, Kem Paya Jaras Sungai Buloh
SH9Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/ BAT 16/201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 74 Batalion Kor Diraja, Kem Perdana Sg Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
5 May 2016
10.00 AM
Kem Perdana,Sungai Besi,Kuala Lumpur
SH10Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/ BAT 17/201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 74 Worksyop Divisyen, Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
5 May 2016
02.00 PM
Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur
SH11Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 8/2016
Tarikh Iklan: 28 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 15/201625 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Stesen Staf Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

221002

)
3 May 2016
10.00 AM
Markas Stesen Staf Sungai Buloh
T2Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 16/201626 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Depoh Peluru 74 Batalion Ordnans Diraja (BOD) Kem Batu Arang, Selangor

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2016
10.00 AM
Depoh Peluru 74 Ordnans Diraja (BOD) Kem Batu Arang, Selangor
T3Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/BAT 17/201626 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Markas 12 Briged (Kem dan Wisma) Kem Wardieburn,Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2016
02.30 PM
Kem Wardieburn, Kuala Lumpur
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/5/A3K/21-4/eP16
Tarikh Iklan: 21 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/ RL 13/201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang Serta Membersih Kawasan di Kompleks Perumahan RKAT Jalan U-Thant

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2016
10.00 AM
Bilik Mesyuarat,Blok B,Kompleks Perumahan RKAT Jalan U-Thant, No.44, Jalan 1/F6 Off Jalan Kg.Pandan
SH7Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/ RL 14/201611 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Komplek Perumahan RKAT Desa Tunku Mariam

(Kod Bidang:

221002

)
28 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Desa Setia Wira,Jalan Buku Lima,Off Jalan Semarak
SH8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2016
Tarikh Iklan: 21 Apr 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN (A/3K)/RL 12 /201616 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di RKAT Tunku Osman Jewa

(Kod Bidang:

221002

)
25 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Desa Tun Hussein Onn,RKAT Desa Tun Hussein Onn,Jalan Setiawangsa
T2Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL 13 /201617 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di RKAT Desa Tun Hussein Onn

(Kod Bidang:

221002

)
26 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Desa Tun Hussein Onn,RKAT Desa Tun Hussein Onn,Jalan Setiawangsa
T3Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL 14 /201618 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang serta Membersih Kawasan di RKAT Desa Pasifik

(Kod Bidang:

221002

)
27 Apr 2016
10.00 AM
Dewan Serbaguna,RKAT Desa Pasifik
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/D/24-3/eP16
Tarikh Iklan: 24 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT/5/201613 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Markas Garison Mersing (Sektor B), Johor

(Kod Bidang:

221001

)
29 Mar 2016
09.30 AM
Markas Garison Mersing (Sektor B), Johor
SH1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL/6/201614 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Depot Peluru 73 BOD, Kluang, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
30 Mar 2016
10.00 AM
Depot Peluru 73 BOD, Kluang, Johor
SH2Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/BAT/7/201620 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 7 Rejimen Renjer Diraja (MEK), Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

221001

)
5 Apr 2016
09.30 AM
7 Rejimen Renjer Diraja (MEK), Kem Mentakab, Pahang
SH5Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/RL/8/201621 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di IPDA, Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
6 Apr 2016
10.00 AM
IPDA, Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH7Penilaian
N/A
5KP/PEMB/SH(D)/BAT/9/201621 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di PULAMOR, Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001

)
6 Apr 2016
02.00 PM
PULAMOR, Kem Sebatang Karah, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH8Penilaian
N/A
6KP/PEMB/SH(D)/RL/10/201625 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULAPOT, Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
7 Apr 2016
10.00 AM
PULAPOT, Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur
SH9Penilaian
N/A
7KP/PEMB/SH(D)/BAT/11/201627 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Kem dan Bangunan di Rejimen 510 (AW) Kem Rejang Sibu, Sarawak

(Kod Bidang:

221001

)
12 Apr 2016
10.00 AM
Rejimen 510 (AW) Kem Rejang Sibu, Sarawak
SH11Penilaian
N/A
8KP/PEMB/SH(D)/BAT/12/20163 May 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 4 Rejimen Renjer Diraja Kem Oran, Perlis

(Kod Bidang:

221001

)
18 Apr 2016
10.00 AM
4 Rejimen Renjer Diraja Kem Oran, Perlis
SH12Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2016
Tarikh Iklan: 24 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL9/201620 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rejimen 501 (AW) Kem Tebrau, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
29 Mar 2016
02.30 PM
Rejimen 501 (AW) Kem Tebrau, Johor
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL10/201627 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 7 Rejimen Renjer Diraja (MEK) Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

221002

)
5 Apr 2016
09.30 AM
7 Rejimen Renjer Diraja (MEK) Kem Mentakab, Pahang
T4Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL11/201627 Apr 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Temerloh, Kem Batu 3, Temerloh, Pahang

(Kod Bidang:

221002

)
5 Apr 2016
02.30 PM
Markas Staf Stesen Temerloh, Kem Batu 3, Temerloh, Pahang
T5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/L/10-3/eP16
Tarikh Iklan: 10 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH/(L)/RL 3/201624 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di KD SRI GOMBAK, Rumah Keluarga TLDM Sekitar Lembah Klang dan Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Kuala Lumpur  Sahaja

)
16 Mar 2016
10.00 AM
Anjung KD SRI GOMBAK,Kuala Lumpur
SH6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH/(L)/BAT 4/201631 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di KD PANGLIMA HITAM, Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti: Perak  Sahaja

)
22 Mar 2016
10.00 AM
Auditorium Sri Layaran KD PANGLIMA HITAM, Perak
SH12Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2016
Tarikh Iklan: 3 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 4/201630 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Kawasan Teknikal Timur, Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B)

(Kod Bidang:

221001

)
8 Mar 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Kuantan
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 5/201630 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Kawasan Landasan, Pangkalan Udara Kuantan (Sektor C)

(Kod Bidang:

221002

)
8 Mar 2016
02.30 PM
Pangkalan Udara Kuantan
T4Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 6/201630 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Kawasan Teknikal Timur, Pangkalan Udara Kuantan (Sektor D)

(Kod Bidang:

221002

)
8 Mar 2016
02.30 PM
Pangkalan Udara Kuantan
T5Penilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 7/201631 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Institut Latihan Tentera Udara Ipoh dan RKAT Lahat

(Kod Bidang:

221001

)
9 Mar 2016
10.00 AM
Institut Latihan Tentera Udara, Ipoh
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/3/U/2-3/eP16
Tarikh Iklan: 2 Mar 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(U)/BAT 1/201621 Mar 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Bangunan Hangar A400M 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang

(Kod Bidang:

221001

)
7 Mar 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Subang
SH1Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2016
Tarikh Iklan: 26 Jan 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/RL 1/201625 Feb 20160.00Kontrak Perkhidmatan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap di Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

221002 dan 221402

)
3 Feb 2016
10.00 AM
Dewan Makan D20 Pangkalan TLDM Lumut, Perak
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2016
Tarikh Iklan: 21 Jan 2016
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ BAT 2/201618 Feb 20160.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Kompleks TUDM Bukit Kubong, W.P Labuan

(Kod Bidang:

221001

)
27 Jan 2016
10.00 AM
Pangkalan Udara Labuan
T7Penilaian
N/A