Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2015
Tarikh Iklan: 2 Mar 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL11/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B) Kawasan Teknikal Barat

(Kod Bidang:

221002

)
5 Mar 2015
10.00 AM
Pangkalan Udara Kuantan
T3Iklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL12/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor E) Kawasan Stor Peluru

(Kod Bidang:

221002

)
5 Mar 2015
02.30 PM
Pangkalan Udara Kuantan
T4Iklan
N/A

Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/ Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian kewangan.

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715681 dan 03-20712673 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2015
Tarikh Iklan: 12 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT10/201510 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Lanskap dan Housekeeping di Desa Tamu Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

221001, 221002, 221402 dan 020402

)
16 Feb 2015
11.00 AM
Dewan Makan, Blok D20, Pangkalan TLDM Lumut, Perak
T2Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan.

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03-2071 5699 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/A3K/10-2/eP2015
Tarikh Iklan: 10 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 7/201526 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Serta Membersih Bangunan dan Tandas di Kolej Perisikan ATM, Kem Mentakab, Pahang

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Pahang Sahaja
221001

)
12 Feb 2015
10.00 AM
Kolej Perisikan ATM, Kem Mentakab, Pahang
SH1Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/3/D/9-2/eP2015
Tarikh Iklan: 9 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL/1/201511 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 6 Briged, Kem Gubir, Sungai Petani, Kedah

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Kedah Sahaja
221002

)
24 Feb 2015
09.30 AM
6 Briged, Kem Gubir, Sungai Petani, Kedah
SH1Iklan
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL/2/201516 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rejimen 516 (AW), Kem Kukusan Tawau, Sabah

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Sabah Sahaja
221002

)
26 Feb 2015
09.30 AM
7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah
SH2Iklan
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/BAT/3/201518 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 14 RAMD, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Sembilan sahaja
221001

)
3 Mar 2015
10.30 AM
14 RAMD, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan
SH3Iklan
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/BAT/4/201523 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 10 RAMD, Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Johor sahaja
221001

)
5 Mar 2015
09.30 AM
10 RAMD, Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor
SH4Iklan
N/A
5KP/PEMB/SH(D)/BAT/5/201525 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 93 DPP, Kem Mempaga, Bentong, Pahang

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Pahang sahaja
221001

)
10 Mar 2015
10.30 AM
93 DPP, Kem Mempaga, Bentong, Pahang
SH5Iklan
N/A
6KP/PEMB/SH(D)/BAT/6/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Cawangan Perumahan Batu Kentonmen, Kem Batu Kentonmen, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

Lokaliti : Negeri Kuala Lumpur sahaja
221001

)
11 Mar 2015
10.00 AM
Cawangan Perumahan Batu Kentonmen, Kem Batu Kentonmen, Kuala Lumpur
SH6Iklan
N/A

2. Penyebutharga yang ingin menyertai Sebut Harga ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kem Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian kewangan.

7. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut Harga yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen Sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang ditetapkan sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari pada tarikh tutup Sebut Harga dan di alamatkan kepada:

Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan Malaysia
Bahagian Pembangunan
d/a Aras 5, Menara TH Selborn
Lot. 153, Jalan Tun Abdul Razak
50400 KUALA LUMPUR.

9. Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715689 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2015
Tarikh Iklan: 9 Feb 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL/4/201511 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Rejimen 512 (AW), Kem Padang Midin, Kem Sri Tembila dan Kem Bukit Kuang, Terengganu

(Kod Bidang:

221002

)
17 Feb 2015
09.30 AM
Rejimen 512 (AW), Kem Padang Midin Terengganu
T5Iklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL/5/201511 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 74 BOD, Kem Batu Arang, Selangor

(Kod Bidang:

221002

)
17 Feb 2015
10.30 AM
74 BOD, Kem Batu Arang, Selangor
T6Iklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL/6/201523 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

)
25 Feb 2015
10.30 AM
Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor A)
T7Iklan
N/A
4KP/PEMB/TEN(D)/RL/7/201523 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

)
25 Feb 2015
09.30 AM
Markas Staf Stesen Sungai Petani, Kedah (Sektor B)
T8Iklan
N/A
5KP/PEMB/TEN(D)/RL/8/201524 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
26 Feb 2015
09.30 AM
7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah
T9Iklan
N/A
6KP/PEMB/TEN(D)/RL/9/201526 Mar 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Mersing, Kem Iskandar, Johor (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

)
4 Mar 2015
09.30 AM
Markas Garison Mersing, Kem Iskandar, Johor (Sektor B)
T10Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian kewangan.

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen Sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari pada tarikh tutup Tender dan di alamatkan kepada:

Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan Malaysia
Bahagian Pembangunan
d/a Aras 5, Menara TH Selborn
Lot. 153, Jalan Tun Abdul Razak
50400 KUALA LUMPUR.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715689 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2015
Tarikh Iklan: 30 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL1/201526 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di SKN 322 Kem Bukit Ibam, Pahang (Kawasan Domestik dan Kawasan Radar)

(Kod Bidang:

221002

)
5 Feb 2015
10.00 AM
SKN 322 Kem Bukit Ibam, Pahang
T6Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2015
Tarikh Iklan: 26 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)/BAT 2/201524 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Tandas Dan Bilik Mandi Serta Menyediakan Keperluan Di Tandas (Pewangi, Tisu Gulung, Tisu Tangan dan Liquid Hand Wash) Di Bangunan MTAT

(Kod Bidang:

221001

)
30 Jan 2015
09.30 AM
Dewan Catterpillar,Maktab Turus Angkatan Tentera(MTAT),Kem KEMENTAH,Jalan Padang Tembak
T1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN/(A/3K)/BAT 3/201524 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Membersih Kawasan RKAT Desa Wangsa Keramat, Kelompok Nuri Dan Pangsapuri ATM Serta Mencuci Bilik Air Dan Tandas Di Kem KEMENTAH, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
29 Jan 2015
09.00 AM
Dewan Serbaguna KPTOJ,Kem KEMENTAH, Jalan Padang Tembak
T2Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/L/20-1/eP2015
Tarikh Iklan: 20 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/RL45/20149 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor A), Sabah

(Kod Bidang:

221002
(Lokaliti : Sabah)

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
SH6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(L)/RL46/20149 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor C), Sabah

(Kod Bidang:

221002
(Lokaliti : Sabah)

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
SH7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 1/2015
Tarikh Iklan: 20 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL98/201423 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor B), Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
T5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/A3K/19-1/eP2015
Tarikh Iklan: 19 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA42/201412 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak di Wisma Pertahanan dan kawasan sekitar

(Kod Bidang:

220901

)
26 Jan 2015
10.00 AM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Jalan Padang Tembak
SH1Penilaian
N/A