Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/14/D/23-10/eP2017
Tarikh Iklan: 23 Oct 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT 26/20176 Nov 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di INSPEKA, Kem SiRusa, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Negeri Sembilan

)
26 Oct 2017
10.00 AM
INSPEKA, Kem SiRusa, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH7Tiada
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/BAT 27/20176 Nov 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas 2 Kor Armor DiRaja, Kem Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan.

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Negeri Sembilan

)
30 Oct 2017
09.30 AM
2 Kor Armor DiRaja, Kem Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH8Iklan
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/RL 28/20176 Nov 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Institut Kejuruteraan Tentera Darat (IJED), Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan.

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Negeri Sembilan

)
26 Oct 2017
02.30 PM
IJED, Kem SiRusa, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH9Iklan
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/RL 29/201723 Nov 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di BN 1/507 Askar Wataniah, Kem Paradise, Kota Belud, Sabah.

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Sabah

)
9 Nov 2017
02.30 PM
BN 1/507 Askar Wataniah, Kem Paradise, Kota Belud, Sabah.
SH10Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Kehadiran beserta kad pengenalan).

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03-20715689 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 26/2017
Tarikh Iklan: 25 Sep 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT 50/201719 Oct 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan , Bilik Air dan Tandas Di KD Sultan Ismail, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Johor

(Kod Bidang:

221001

)
28 Sep 2017
10.00 AM
Balai Pengawal, KD Sultan Ismail Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih Johor
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 25/2017
Tarikh Iklan: 25 Sep 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 47/201719 Oct 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Skn 330 TUDM Kota Samarahan

(Kod Bidang:

221001

)
28 Sep 2017
09.30 AM
Bilik Mesyuarat Tadbir, Skn 330 TUDM Kota Samarahan
T4Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/BAT 48/201724 Oct 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Rejimen TUDM Jugra

(Kod Bidang:

221001

)
3 Oct 2017
09.30 AM
Dewan Desatra, Rejimen TUDM Jugra
T5Iklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 49/201724 Oct 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Rejimen TUDM Jugra

(Kod Bidang:

221002

)
3 Oct 2017
02.30 PM
Dewan Desatra, Rejimen TUDM Jugra
T6Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Hanya PENAMA yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat / Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat / Kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

6. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat dalam sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Kehadiran beserta kad pengenalan).

7. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

8. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

9. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715681 dan 03-20712673 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 24/2017
Tarikh Iklan: 7 Sep 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 46/20173 Oct 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang (Zon A) di Pangkalan Udara Gong Kedak

(Kod Bidang:

221002

)
12 Sep 2017
02.30 PM
Dewan Serbaguna, Pangkalan Udara Gong Kedak
T5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 20/2017
Tarikh Iklan: 14 Aug 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT36/20177 Sep 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di 96 Hospital Angkatan Tentera, Pangkalan TLDM Lumut Perak

(Kod Bidang:

221001

)
17 Aug 2017
10.00 AM
Dewan Bungaraya, Asrama Jururawat dan Paramedik 96 HAT Pangkalan TLDM Lumut, Perak
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/12/A3K/7-8/eP17
Tarikh Iklan: 7 Aug 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH (A/3K)/BAT 22/20177 Sep 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) ATM, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
15 Aug 2017
09.30 AM
Bilik Mesyuarat Laksamana, Tingkat 3, 301 Medan Tuanku, Kuala Lumpur
SH3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 19/2017
Tarikh Iklan: 7 Aug 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/ TEN(A/3K)/ BAT 35/201711 Sep 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di Bangunan Wisma Pertahanan dan Kawasan Sekitar Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001 & 221002

)
14 Aug 2017
10.00 AM
Auditorium, Wisma Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Kuala Lumpur
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/11/A3K/24-7/eP17
Tarikh Iklan: 24 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 21/201710 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Membersih Bangunan dan Memotong Rumput di Pusat Latihan Kementerian Pertahanan (PLATIH) Bukit Fraser, Pahang.

(Kod Bidang:

221001 & 221002
Lokaliti: Pahang

)
27 Jul 2017
11.00 AM
Bilik Teratai, PLATIH, Bukit Fraser
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/10/A3K/20-7/eP17
Tarikh Iklan: 20 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 19/201710 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP), Kementerian Pertahanan, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001
LOKALITI : KUALA LUMPUR

)
25 Jul 2017
09.30 AM
Bilik Kuliah BSPP, Kem KEMENTAH, Kuala Lumpur
SH6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 20/201710 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 92 Anggota Tentera Cawangan Khas (ATCK) Kem Genting Kelang Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
LOKALITI : KUALA LUMPUR

)
25 Jul 2017
02.30 PM
Dewan Makan Pasukan 92 ATCK, Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur
SH7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 17/2017
Tarikh Iklan: 20 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 33/201714 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor A)

(Kod Bidang:

221001

)
24 Jul 2017
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
T10Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 14/2017
Tarikh Iklan: 20 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)BAT 30/201714 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan Bilik Air dan Tandas di Markas wilayah Laut 3, Langkawi, Kedah

(Kod Bidang:

221001

)
24 Jul 2017
10.00 AM
Dewan Tun Rahah, Markas Wilayah Laut 3, Langkawi Kedah
T8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/9/D/13-7/eP2017
Tarikh Iklan: 13 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/BAT 13/20171 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di MSS Sungai Buloh, Kem Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Selangor

)
18 Jul 2017
10.00 AM
MSS Sungai Buloh, Kem Sungai Buloh
SH1Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL 14/20173 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di MSS, Ipoh, Kem Remelies, Perak

(Kod Bidang:

221002
Lokalilti: Perak

)
20 Jul 2017
10.00 AM
MSS Ipoh, Kem Remelis, Perak
SH2Penilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(D)/RL 15/20179 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULPAK (Sektor A), Kem Sungai Udang, Melaka

(Kod Bidang:

221002
Lokalilti: Melaka

)
26 Jul 2017
10.00 AM
PULPAK, Kem Sungai Udang, Melaka
SH8Penilaian
N/A
4KP/PEMB/SH(D)/RL 16/20179 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULPAK (Sektor A), Kem Sungai Udang, Melaka

(Kod Bidang:

221002
Lokalilti: Melaka

)
26 Jul 2017
10.00 AM
PULPAK, Kem Sungai Udang, Melaka
SH9Penilaian
N/A
5KP/PEMB/SH(D)/BAT 17/201710 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di INSPEKA, Kem SiRusa, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti: Negeri Sembilan

)
27 Jul 2017
10.00 AM
INSPEKA, Kem SiRusa, Port Dickson, Negeri Sembilan
SH10Dibatalkan
N/A

DIMAKLUMKAN BAHAWA SEBUT HARGA BAGI INSPEKA DIBATALKAN.

6KP/PEMB/SH(D)/RL 18/201715 Aug 20170.00Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas 12 Briged Kem Wardieburn

(Kod Bidang:

221002
Lokalilti: Kuala Lumpur

)
1 Aug 2017
10.00 AM
Markas 12 Briged Kem Wardieburn
SH11Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 16/2017
Tarikh Iklan: 13 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN (D)/BAT 13/20177 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di 1 RAMD, Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
17 Jul 2017
10.00 AM
1 RAMD, Kem Perdana, Sungai Besi
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN (D)/RL 23/201714 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di MSS Taiping, Kem Kemunting, Taiping, Perak

(Kod Bidang:

221002

)
21 Jul 2017
09.00 AM
MSS Taiping, Kem Kemunting, Taiping, Perak
T1Penilaian
N/A

RALAT.
PETI TENDER T11 DIPINDA KE PETI TENDER T1.HARAP MAKLUM

3KP/PEMB/TEN (D)/RL 32/201715 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 10 RAMD, Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
25 Jul 2017
10.00 AM
10 RAMD, Kem Bukit Banang, Batu Pahat, Johor
T2Penilaian
N/A

RALAT.
PETI TENDER T12 DIPINDA KE PETI TENDER T2.HARAP MAKLUM

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 15/2017
Tarikh Iklan: 13 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/ TEN(A/3K)/ BAT 31/201716 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur.

(Kod Bidang:

221001

)
19 Jul 2017
09.30 AM
Auditorium, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan,Kuala Lumpur
T9Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 12/2017
Tarikh Iklan: 11 Jul 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 24/20179 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Zon A, Pangkalan Udara Butterworth

(Kod Bidang:

221002

)
18 Jul 2017
09.30 AM
Dewan Setia,Pangkalan Udara Butterworth
T4Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 25/20179 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Zon B, Pangkalan Udara Butterworth

(Kod Bidang:

221002

)
18 Jul 2017
09.30 AM
Dewan Setia,Pangkalan Udara Butterworth
T5Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 26/20179 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Zon C, Pangkalan Udara Butterworth

(Kod Bidang:

221002

)
18 Jul 2017
09.30 AM
Dewan Setia,Pangkalan Udara Butterworth
T6Penilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(U)/BAT 27/20179 Aug 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Kompleks Baru ITAS, Kompleks PLP Dan Kompleks Sukan Kolej Tentera Udara Alor Setar

(Kod Bidang:

221001

)
19 Jul 2017
09.30 AM
Dewan PLP, Kolej Tentera Udara
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 10/2017
Tarikh Iklan: 6 Jun 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/BAT 20/20176 Jul 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan dan Membersih Kawasan Di Rumah Keluarga ATM, Markas 12 Briged, Kem Wardieburn, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
13 Jun 2017
10.00 AM
MK 12 Bgd, Kem Wardieburn
T3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/8/A3K/1-6/eP2017
Tarikh Iklan: 1 Jun 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 11/201715 Jun 20170.00Kontrak Perkhidmatan Membersih Jalan Raya, Tempat Meletak Kereta/Motosikal, Taman Permainan dan Ruang Sampah di RKAT Desa Tun Hussien Onn, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Kuala Lumpur

)
8 Jun 2017
09.00 AM
Dewan DTHO, Kuala Lumpur
SH3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 12/201714 Jun 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci dan membersih bangunan Perpustakaan Kementah, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti: Kuala Lumpur

)
7 Jun 2017
02.30 PM
Bilik Sri Bayu, Perpustakaan Kementah, Kuala Lumpur
SH2Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 9/2017
Tarikh Iklan: 1 Jun 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL 21/20174 Jul 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di Pasukan-Pasukan Kem Paya Jaras, Sungai Buloh Selangor (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

)
6 Jun 2017
09.30 AM
Auditorium PLPE, Kem Paya Jaras, Sungai Buloh Selangor
T3Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(A/3K)/BAT 22/20175 Jul 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Di RKAT Desa Setia Wira, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001 & 221002

)
7 Jun 2017
09.00 AM
Dewan Desa Setia Wira, Kuala Lumpur
T4Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 8/2017
Tarikh Iklan: 11 May 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 19/20176 Jun 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 5 RAMD, Kem Batu Tiga Kluang, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
16 May 2017
10.00 AM
Dewan Makan,5 RAMD, Kem Batu 3, Kluang, JOHOR
T8Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2017
Tarikh Iklan: 4 May 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 14/201730 May 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Di MSS Sg Besi (Sektor A), Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
9 May 2017
09.00 AM
MSS Sungai Besi,Kem Perdana, Sungai Besi
T4Penilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 15/201730 May 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Di MSS Sg Besi (Sektor B), Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

)
9 May 2017
10.00 AM
MSS Sungai Besi,Kem Perdana, Sungai Besi
T5Penilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL 16/20171 Jun 20170.00Kontrak Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Staf Stesen Port Dickson (Sektor A), Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
11 May 2017
09.00 AM
Markas Stesen Staf, Kem Sirusa, Port Dickson
T6Penilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(D)/RL 17/20171 Jun 20170.00Kontrak Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Staf Stesen Port Dickson (Sektor B), Kem Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002

)
11 May 2017
10.00 AM
Markas Stesen Staf, Kem Sirusa, Port Dickson
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2017
Tarikh Iklan: 28 Apr 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEND(L)RL18/201725 May 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong rumput dan Mencuci Longkang di KD Sultan Ismail, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Pengerang Johor

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2017
10.00 AM
Balai Pengawal KD Sultan Ismail, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Pengerang Johor
T7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/6/A3K/21-4/eP17
Tarikh Iklan: 21 Apr 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 9/20179 May 20170.00Kontrak Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di RKAT Rejimen Perhubungan Strategik Kem Paya Jaras Sungai Buloh, Selangor (Sektor B)

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Selangor Sahaja

)
26 Apr 2017
09.30 AM
Auditorium PLPE, Kem Paya Jaras, Sungai Buloh Selangor
SH5Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/5/A3K/17-4/eP17
Tarikh Iklan: 17 Apr 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 8/201727 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di Kompleks 92 Anggota Tentera Cawangan Khas (ATCK), Kem Genting Kelang, Kuala Lumpur.

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti : W.P Kuala Lumpur sahaja

)
20 Apr 2017
02.30 PM
Dewan 92 AnggotaTentera Cawangan Khas (ATCK), Kem Genting Kelang, K.L.
SH3Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/L/10-4/eP17
Tarikh Iklan: 10 Apr 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH (L)RL6/201719 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong rumput dan Mencuci Longkang di Stesen Komunikasi TLDM Sitiawan, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Perak sahaja

)
12 Apr 2017
10.00 AM
Bilik Mesyuarat,Stesen Komunikasi,TLDM Sititwan Perak
SH3SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 30 MEI 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA ADMIRAL SUPPLY DENGAN NILAI RM239,186.81

2KP/PEMB/SH (L)BAT 7/201724 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Kompleks Perumahan TLDM Taman Samudera, Balok Perdana, Kuantan, Pahang

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)
Lokaliti: Pahang Sahaja

)
13 Apr 2017
10.00 AM
Dewan Tun Abdul Razak, Surau Al-Amin, Pernama, Balok Perdana, Kuantan, Pahang
SH4SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 19 JUN 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA ABY IDAMAN ENTERPRISE DENGAN NILAI RM 431,840.94

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2017
Tarikh Iklan: 3 Apr 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 11/201727 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas (Zon B) di Pangkalan Udara Gong Kedak

(Kod Bidang:

221001

)
6 Apr 2017
02.30 PM
Bangunan Mahkamah Pangkalan Udara Gong Kedak
T10Penilaian
N/A

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03–20715681 dan 03-20712673 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

2KP/PEMB/TEN(L)BAT8/201727 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di KD Sultan Ismail, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Johor

(Kod Bidang:

221001

)
6 Apr 2017
10.00 AM
Pejabat Keselamatan KD Sultan Ismail Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih Johor
T7SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 7 JULAI 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA BALQIEZA ENTERPRISE DENGAN NILAI RM1,057,771.80

3KP/PEMB/TEN (L)KSA 12/201711 May 20170.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga / Pembasmian Anai-Anai KD Sultan Ismail, Pangkalan TLDM Tanjung Pengelih, Pengerang, Johor

(Kod Bidang:

220901

)
20 Apr 2017
10.00 AM
Dewan Ilmiah KD Sultan Ismail, Tanjung Pengelih , Johor
T4SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 7 JULAI 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA RAMADIN ENTERPRISE DENGAN NILAI RM692,560.00

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2017
Tarikh Iklan: 16 Mar 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/ TEN(L) BAT 6/201710 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di KD Sultan Idris 1, Pangkalan TLDM Lumut, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221001)

)
20 Mar 2017
10.00 AM
Balai Pengawal KD Sultan Idris 1, Pangkalan TLDM Lumut, Perak
T5SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 9 MEI 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA FINDERS KEEPERS DENGAN NILAI RM703,445.28

2KP/PEMB/TEN (A/3K)/BAT 7/201712 Apr 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas serta Pembersihan bagi Pasukan-pasukan dan RKAT di Kem Paya Jaras, Sungai Buloh, Selangor

(Kod Bidang:

(Kod : 221001 dan 221002)

)
21 Mar 2017
10.00 AM
Auditorium Pusat Latihan Peperangan Elektronik (PLPE),Kem Paya Jaras,Sungai Buloh, Selangor
T6Penilaian
N/A

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03 - 2071 3541 - Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/3/L/13-3/eP17
Tarikh Iklan: 13 Mar 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)RL 5/201727 Mar 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Stesen Komunikasi TLDM Parit, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti: Perak sahaja

)
20 Mar 2017
03.00 PM
Bilik Inovasi, Stesen Komunikasi Parit, Perak
SH4SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 2 MEI 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA NASELA ENTERPRISE DENGAN NILAI RM472,000.00

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2017
Tarikh Iklan: 6 Mar 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/ RL 3/201730 Mar 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Zon A, Kolej Tentera Udara Alor Setar

(Kod Bidang:

221002

)
9 Mar 2017
09.00 AM
Dewan Tamingsari, Kolej Tentera Udara
T3SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 21 APRIL 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA GUZA WIRA ENTERPRISE DENGAN NILAI RM1,222,188.48

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 1/2017
Tarikh Iklan: 23 Feb 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 2/201721 Mar 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Cawangan Perumahan Batu Kentonmen, Kem Batu Kentonmen, Kuala Lumpur Secara ePerolehan

(Kod Bidang:

221002

)
28 Feb 2017
10.00 AM
Cawangan Perumahan Batu Kentonmen, Kem Batu Kentonmen
T2SST
N/A

SURAT SETUJU TERIMA BERTARIKH 19 MEI 2017 TELAH DIKELUARKAN KEPADA RAHMAT BAKTI RESOURCES DENGAN NILAI RM1,181,259.00

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/A3K/16-2/eP17
Tarikh Iklan: 16 Feb 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 3/20176 Mar 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Serta Lanskap di Pusat Pengaman Malaysia (PPM), Port Dickson

(Kod Bidang:

(Kod Bidang : 221002)
Lokaliti: Negeri Sembilan

)
21 Feb 2017
10.00 AM
Auditorium Pusat Pengaman Malaysia (PPM), Port Dickson
SH6Penilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 4/20177 Mar 20170.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pusat Penyelidikan (PP) PRISMA, Kajang, Selangor

(Kod Bidang:

(Kod Bidang : 221002)
Lokaliti: Selangor

)
23 Feb 2017
10.00 AM
Bilik Darjah PSK, Kem Imphal, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur
SH7Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/U/9-1/eP17
Tarikh Iklan: 9 Jan 2017
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(U)/BAT 1/201726 Jan 20170.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di SKN 322 TUDM Bukit Ibam

(Kod Bidang:

221001

)
12 Jan 2017
11.00 AM
SKN 322 TUDM Bukit Ibam
SH1Penilaian
N/A