Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/20/L/8-8/eP2019
Tarikh Iklan: 8 Aug 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT 32/201929 Aug 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN BILIK AIR DAN TANDAS DI KD SRI TAWAU

(Kod Bidang:

221001
LOKALITI :SABAH

No. eP: QTXXXXXXXXXXX61322

)
15 Aug 2019
09.00 AM
Auditorium KD Sri Tawau
ePIklan
N/A

2. Penyebutharga yang ingin menyertai Sebut Harga ini mestilah ePerolehan enable. Penyebutharga yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil Penyebutharga yang berdaftar di Modul Pengurusan Penyebutharga sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-
i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;

ii) Maklumat Syarikat yang dicetak daripada Profil Penyebutharga, Modul Penyebutharga eperolehan

6. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut Harga yang telah ditetapkan. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 5695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut Harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 36/2019
Tarikh Iklan: 11 Jul 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 73/20196 Aug 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Gong Kedak (Zon B) Kawasan Domestik dan Kawasan Radar

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT190000000057723

)
16 Jul 2019
11.00 AM
Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/BAT 60/20196 Aug 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan Udara Gong Kedak (Zon A)

(Kod Bidang:

221001
No. eP: QT190000000057717

)
16 Jul 2019
11.00 AM
Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak
ePIklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Petender yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Petender ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:
5.1) Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan
5.2) Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Petender, Modul Pengurusan Petender ePerolehan.

6. Tawaran tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 2673/5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 34/2019
Tarikh Iklan: 8 Jul 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 80/20195 Aug 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Mersing (Sektor A), Kem Iskandar, Johor

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT190000000057107

)
15 Jul 2019
10.30 AM
Dewan Makan Desatera MK 21 GGK (Markas Garison Mersing), Kem Iskandar, Johor
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 81/20195 Aug 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Mersing (Sektor B), Kem Iskandar, Johor

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT190000000057110

)
15 Jul 2019
10.30 AM
Dewan Makan Desatera MK 21 GGK (Markas Garison Mersing), Kem Iskandar, Johor
ePIklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat / lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui semakan Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-
i) Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF);
ii) Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut :
03-2071 4123 / 6619;

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/18/U/4-7/eP2019
Tarikh Iklan: 4 Jul 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(U)/RL 30/201916 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
No.eP:QT190000000056252

)
8 Jul 2019
09.00 AM
Dewan Angkasaraya, Pangkalan Udara Kuala Lumpur
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 31/2019
Tarikh Iklan: 4 Jul 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 79/201931 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT190000000056983

)
9 Jul 2019
09.00 AM
7 RAMD, Kem Kabota, Tawau, Sabah
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 30/2019
Tarikh Iklan: 27 Jun 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 61/201924 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Lok Kawi (Sektor A), Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah.

(Kod Bidang:

221002

)
3 Jul 2019
03.00 PM
Markas Staf Stesen Lok Kawi, Kem Lok Kawi, Sabah
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 62/201924 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Staf Stesen Lok Kawi (Sektor B), Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
3 Jul 2019
03.00 PM
Markas Staf Stesen Lok Kawi, Kem Lok Kawi, Sabah
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 26/2019
Tarikh Iklan: 20 Jun 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 59/201918 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 20 Rejimen Askar Melayu Diraja, Kem Sri Miri, Sarawak

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT190000000055402

)
27 Jun 2019
10.00 AM
20 RAMD, Kem Miri, Sarawak
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 25/2019
Tarikh Iklan: 20 Jun 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 58/201916 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Pangkalan Udara Sendayan

(Kod Bidang:

221001
No. eP: QT190000000054975

)
25 Jun 2019
11.00 AM
Auditorium, Pangkalan Udara Sendayan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 23/2019
Tarikh Iklan: 17 Jun 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/RL 56/ 201911 Jul 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI SEKTOR A (MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA BARAT), SEKTOR C (KD PELANDOK) DAN SEKTOR D (MARKAS LOGISTIK BARAT) PANGKALAN TLDM-ZON 2

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT190000000053517

)
20 Jun 2019
10.00 AM
Dewan Makan D20 Pangkalan TLDM Lumut
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/16/D/13-6/eP2019
Tarikh Iklan: 13 Jun 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 28/201925 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Kem Gubir, Sik, Kedah

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Kedah
No. eP: QT190000000054238

)
18 Jun 2019
10.00 AM
Kem Gubir, Sik, Kedah
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 24/2019
Tarikh Iklan: 13 Jun 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 57/201911 Jul 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di 8 RAMD, Kem Lipis,Pahang.

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT180000000054240

)
20 Jun 2019
11.00 AM
8 RAMD, Kem Lipis
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 22/2019
Tarikh Iklan: 27 May 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 53/201920 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000052745

)
29 May 2019
11.00 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 54/201920 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000052746

)
29 May 2019
11.00 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 55/201920 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor E)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000052747

)
29 May 2019
11.00 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/15/D/23-5/eP2019
Tarikh Iklan: 23 May 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 27/201911 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Batalion Ke-4 Rejimen Sempadan Kem Gerik, Perak

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Perak

No. eP: QT180000000052182

)
28 May 2019
10.00 AM
Batalion Ke-4 Rejimen Sempadan,Kem Gerik,Perak
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 19/2019
Tarikh Iklan: 9 May 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 43/201910 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Pangkalan Udara Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001
No.eP:QT190000000049762

)
14 May 2019
09.00 AM
Dewan Angkasaraya, Pangkalan Udara Kuala Lumpur
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/BAT 37/201911 Jun 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B)

(Kod Bidang:

221001
No.eP:QT190000000047274

)
15 May 2019
11.00 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 17/2019
Tarikh Iklan: 9 May 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT 28/20194 Jun 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI MARKAS PEMERINTAHAN PASUKAN KHAS LAUT (KD PANGLIMA HITAM) DAN PUSAT LATIHAN PASKAL

(Kod Bidang:

221001
No. eP: QT190000000046088

)
14 May 2019
10.00 AM
Auditorium Sri Layaran KD PANGLIMA HITAM-Unit 1 PASKAL
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/14/A3K/6-5/eP2019
Tarikh Iklan: 6 May 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 22/201924 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan Seni Taman di Wisma Pertahanan, Kementerian Pertahanan

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

No.eP:QT180000000048623

)
10 May 2019
09.00 AM
Auditorium, Wisma Pertahanan
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA 23/201924 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak Di Wisma Perthanan dan Kawasan Sekitar, Kementerian Pertahanan

(Kod Bidang:

220901
Lokaliti : Kuala Lumpur

No.eP:QT180000000049267

)
10 May 2019
03.00 PM
Auditorium, Wisma Pertahanan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/13/A3K/25-4/2019
Tarikh Iklan: 25 Apr 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 19/201913 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang dan Seni Taman di Kolej Perisikan ATM (KP ATM) Kem Mentakab

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Pahang

No.eP : QT180000000047761

)
29 Apr 2019
10.30 AM
Bilik Peperiksaan, KP ATM
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 20/201913 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di RKAT Desa Tunku Mariam, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

No.eP : QT180000000047762

)
30 Apr 2019
09.30 AM
Dewan Desa Setia Wira, Kuala Lumpur
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 21/201913 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput, Mencuci Longkang dan Membersih Kawasan di RKAT Jalan U-Thant, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

No.eP : QT180000000047764

)
30 Apr 2019
09.30 AM
Dewan Desa Setia Wira, Kuala Lumpur
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 16/2019
Tarikh Iklan: 22 Apr 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 35/201915 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor C)

(Kod Bidang:

221002

No.eP:QT190000000047261

)
24 Apr 2019
11.00 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 36/201915 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor D)(Kawasan Teknikal Timur)

(Kod Bidang:

221002

No.eP:QT190000000047271

)
24 Apr 2019
11.00 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 38/201916 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Labuan

(Kod Bidang:

221002

No.eP:QT190000000047334

)
25 Apr 2019
02.30 PM
Dewan Mutiara, Pangkalan Udara Labuan
ePPenilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(U)/BAT 39/201916 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Kompleks TUDM Bukit Kubong Wilayah Persekutuan Labuan

(Kod Bidang:

221001

No.eP:QT190000000047276

)
25 Apr 2019
02.30 PM
Dewan Mutiara, Pangkalan Udara Labuan
ePPenilaian
N/A
5KP/PEMB/TEN(U)/RL 40/201921 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Kawasan Domestik, RKAT Sri Bayu, RKAT Sri Pantai, Pangsapuri Wira, INSKEP Pulau Pinang Dan Skn 312 Western Hill Pangkalan Udara Butterworth (Zon D)

(Kod Bidang:

221002

No.eP:QT190000000047270

)
29 Apr 2019
02.00 PM
Dewan Setia, Pangkalan Udara Butterworth
ePPenilaian
N/A
6KP/PEMB/TEN(U)/RL 41/201921 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Akademi Tentera Udara Ipoh

(Kod Bidang:

221002

No.eP:QT190000000047273

)
30 Apr 2019
09.30 AM
Dewan Rajawali, Akademi Tentera Udara Ipoh
ePPenilaian
N/A
7KP/PEMB/TEN(U)/BAT 42/201923 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Institut Latihan Pengurusan Materiel (INSMAT), TUDM Kinrara

(Kod Bidang:

221001

No.eP:QT190000000047374

)
2 May 2019
09.00 AM
Auditorium INSMAT, TUDM Kinrara
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/10/L/15-4/eP2019
Tarikh Iklan: 15 Apr 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)RL/14/20193 May 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI KD SRI GOMBAK, RUMAH KELUARGA TLDM SEKITAR LEMBAH KLANG DAN RMN SEA POWER CENTRE (SPC)

(Kod Bidang:

221002
LOKALITI :KUALA LUMPUR

No. eP: QT1800000000045543

)
15 Apr 2019
09.30 AM
Dewan Serbaguna KD Sri Gombak
0Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 14/2019
Tarikh Iklan: 8 Apr 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(A/3K)/BAT 27/20192 May 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pasukan 94 Hospital Angkatan Tentera, Kem Terendak, Melaka

(Kod Bidang:

221001

No.eP:QT180000000044988

)
11 Apr 2019
10.30 AM
Dewan CME, Kem Terendak
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: ep 13/2019
Tarikh Iklan: 4 Apr 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/RL 26/20192 May 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN LANDSKAP DI PANGKALAN TLDM LUMUT PERAK

(Kod Bidang:

221002
No. eP: QT19000000003853

)
10 Apr 2019
10.00 AM
Dewan Makan D20, Pangkalan TLDM Lumut
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/8/A3K/18-3/eP2019
Tarikh Iklan: 18 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 11/20194 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan di Dua (2) Buah Bangunan Malaysian Institute of Defence and Security (MiDAS) Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001 & 221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

)
21 Mar 2019
10.30 AM
Auditorium, Tingkat 2, MiDAS
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(A/3K)/RL 12/20194 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

)
21 Mar 2019
02.30 PM
Auditorium, HAT Mizan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 11/2019
Tarikh Iklan: 11 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(A/3K)/ 20/20194 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Pengendalian dan Pengoperasian Wisma Perwira ATM, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

040103, 221001, 221002 & 221506

No. eP: QT180000000040553

)
14 Mar 2019
02.30 PM
Foyer Dewan Perkasa
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2019
Tarikh Iklan: 7 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 6/20195 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 21 RAMD, Kem Pengkalan Chepa, Kem Sri Sabak dan RKAT Taman Desa Wira Kemumin, Kota Bharu Kelantan

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000040698

)
14 Mar 2019
10.30 AM
21 RAMD,Kem Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 8/2019
Tarikh Iklan: 4 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 12/201928 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Institut Latihan Pengurusan Materiel (INSMAT), TUDM Kinrara

(Kod Bidang:

221002

No.eP : QT190000000037198

)
7 Mar 2019
09.00 AM
Auditorium INSMAT, TUDM Kinrara
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 13/20193 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Pangkalan Udara Kuching, RKAT Batu 10 ½ , RKAT Sri Bintara Batu Kawa, Skn 330 Kota Samarahan Dan Gunung Ngili

(Kod Bidang:

221002

No.eP : QT190000000037193

)
12 Mar 2019
09.00 AM
Dewan Satria, Pangkalan Udara Kuching
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/BAT 14/20198 Apr 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Akademi Tentera Udara Ipoh Dan RKAT Lahat

(Kod Bidang:

221001

No.eP : QT190000000037201

)
14 Mar 2019
10.00 AM
Dewan Rajawali, Akademi Tentera Udara Ipoh
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 10/2019
Tarikh Iklan: 4 Mar 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)/BAT8/ 201929 Mar 20190.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PERSEKITARAN DAN RUMAH SAMPAH DI RUMAH KELUARGA TLDM (RKTLDM), ASRAMA BUJANG KAPAL DAN ASRAMA LASKARNITA DI PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT180000000037147

)
8 Mar 2019
09.00 AM
Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, Pangkalan TLDM Lumut
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2019
Tarikh Iklan: 28 Feb 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 9/201927 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000037188

)
6 Mar 2019
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/RL 10/201927 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor B)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000037190

)
6 Mar 2019
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 11/201927 Mar 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor E)

(Kod Bidang:

221002

NNo. eP: QT190000000037191

)
6 Mar 2019
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2019
Tarikh Iklan: 28 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 5/201922 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 13 RAMD, Kem Pakit, Sri Aman, Sarawak

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT190000000033617

)
30 Jan 2019
11.00 AM
13 RAMD, Kem Pakit, Sri Aman, Sarawak
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2019
Tarikh Iklan: 24 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 4/201919 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas di Pangkalan Udara Labuan

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT190000000032768

)
29 Jan 2019
11.00 AM
Dewan Mutiara, Pangkalan Udara Labuan
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/A3K/17-1/eP2019
Tarikh Iklan: 17 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 2/201914 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan dan Membersih Kawasan di Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001 & 221002
Lokaliti : Kuala Lumpur

No.eP:
QT180000000032572

)
24 Jan 2019
10.00 AM
Bilik Galeri, Bangunan Pentadbiran, Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2019
Tarikh Iklan: 17 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)RL 2/201914 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Di Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000032577

)
24 Jan 2019
10.00 AM
Bilik Galeri, Bangunan Pentadbiran, Maktab Tentera DiRaja Kem Perdana Sungai Besi
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 1/2019
Tarikh Iklan: 17 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 1/201912 Feb 20190.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Sekolah Latihan Tempur TUDM Bukit Ibam

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000031954

)
22 Jan 2019
11.00 AM
Dewan Sri Ibam, SLTT TUDM Bukit Ibam
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/D/14-1/eP2019
Tarikh Iklan: 14 Jan 2019
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/ BAT 1/201925 Jan 20190.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air dan Tandas Di Pusat Latihan Kor Polis Tentera DiRaja (PULAPOT), Kem Genting Klang, Setapak, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Kuala Lumpur

No. eP: QT190000000032349

)
18 Jan 2019
09.00 AM
PULAPOT,Kem Genting Klang,Kuala Lumpur
ePPenilaian
N/A