Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/13/L/4-6/eP2018
Tarikh Iklan: 4 Jun 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)BAT 25/201829 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR D (MARKAS LOGISTIK BARAT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Perak

No. eP:
QT1800000000010476

)
7 Jun 2018
10.00 AM
Anjung Seri Markas Logistik Barat, Pangkalan TLDM Lumut
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Maklumat Syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pembekal eperolehan

6. Tawaran sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup sebut harga yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20715695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan SEBUT HARGA, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/12/U/4-6/eP2018
Tarikh Iklan: 4 Jun 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(U)/RL 24/201825 Jun 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Lapang Sasar Penor Pangkalan Udara Kuantan

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Pahang

No. eP:
QT180000000010009

)
6 Jun 2018
11.30 AM
Lapang Sasar Penor
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran Sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 2673/5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/11/A3K/21-5/2018
Tarikh Iklan: 21 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/BAT 22/20187 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI PASUKAN 91 REJIMEN SEMBOYAN DIRAJA, KUALA LUMPUR

(Kod Bidang:

Lokaliti : Kuala Lumpur
221001 & 221002

No. eP:
QT180000000009667

)
24 May 2018
10.00 AM
Bilik Mesyuarat 91 RSD, Kem KEMENTAH
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut Harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan
5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.

6. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 3541.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut Harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/10/D/18-5/eP2018
Tarikh Iklan: 18 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 21/201831 May 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 15 Rejimen Askar Melayu Diraja, Kem Senawang, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Negeri Sembilan

No. eP:
QT180000000009601

)
22 May 2018
10.00 AM
15 RAMD,Kem Senawang, Negeri Sembilan
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak dikehendaki membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF); dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan
.

6. Tawaran Sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 4123 / 5689;

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 14/2018
Tarikh Iklan: 17 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL 48/201812 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI KD SULTAN ABDUL AZIZ SHAH

(Kod Bidang:

221002

No. eP:
QT180000000009682

)
22 May 2018
10.00 AM
Pusat Hidrografi Nasional, KD Sultan Abdul Aziz Shah, Pangkalan TLDM Pulau Indah, Klang
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-
i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Maklumat Syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pembekal eperolehan

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 5695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my).

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 13/2018
Tarikh Iklan: 10 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/BAT 47/20185 Jun 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Pangkalan Udara Butterworth

(Kod Bidang:

221001

No. eP:
QT180000000009179

)
15 May 2018
09.30 AM
Dewan Setia, Pangkalan Udara Butterworth
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20712673 / 5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 12/2018
Tarikh Iklan: 10 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(A/3K)/BAT 44/20184 Jun 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersihkan Kawasan Wira Jati, Bangunan Hal Ehwal Wanita Dan Perluasan Skop Bagi 104 KPTD

(Kod Bidang:

221001 & 221002

No. eP:
QT180000000008840

)
14 May 2018
10.00 AM
Bilik Audio, Visual Wirajati, Kem KEMENTAH
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(A/3K)/BAT 45/20185 Jun 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersihkan Kawasan RKAT Desa Wangsa Keramat, Pangsapuri ATM, Kelumpok Nuri dan Kem KEMENTAH

(Kod Bidang:

221001 & 221002

No. eP:
QT180000000008936

)
15 May 2018
09.00 AM
Dewan Desa Setia Wira, Jalan Padang Tembak
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(A/3K)/RL 46/20185 Jun 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang RKAT Desa Wangsa Keramat, Pangsapuri ATM, Kelumpok Nuri, Rumah Perkasa dan Kem KEMENTAH

(Kod Bidang:

221002

No. eP:
QTXXXXXXXXXXX8930

)
15 May 2018
11.00 AM
Dewan Desa Setia Wira, Jalan Padang Tembak
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 3541.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 11/2018
Tarikh Iklan: 7 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL 39/20184 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI SEKTOR B PANGKALAN TLDM KOTA, KINABALU SABAH

(Kod Bidang:

221002

No. eP:QT180000000008512

)
14 May 2018
10.00 AM
Auditorium, Wisma Pelayaran, Pangkalan TLDM Kota Kinabalu Sabah
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(L)RL 40/20184 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI SEKTOR C PANGKALAN TLDM KOTA, KINABALU SABAH

(Kod Bidang:

221002

No. eP:QT180000000008522

)
14 May 2018
10.00 AM
Auditorium, Wisma Pelayaran, Pangkalan TLDM Kota Kinabalu Sabah
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(L)BA 43/20185 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI KD SRI SEMPORNA

(Kod Bidang:

221001

No. eP:QT180000000008524

)
15 May 2018
10.00 AM
Dewan Wisma Semporna KD SRI SEMPORNA Sabah
ePIklan
N/A
4KP/PEMB/TEN(L)BA 42/20185 Jun 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, LANDSKAP DAN HOUSEKEEPING DI DESA TAMU PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP:QTXXXXXXXXXXX8542

)
15 May 2018
10.00 AM
Desa Tamu, KD Malaya, Pangkalan TLDM Lumut Perak
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.com.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan wakil pembekal yang berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal sahaja boleh menghadiri pada sesi taklimat/lawatan tapak. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tecatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan;
ii) Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan


6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 Tengah hari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20715695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/9/L/3-5/eP2018
Tarikh Iklan: 3 May 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)KSA 20/201822 May 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN SERANGGA/PEMBASMIAN ANAI-ANAI DI MARKAS WILAYAH LAUT 1, KUANTAN, PAHANG

(Kod Bidang:

220901
Lokaliti: Pahang

No. eP:QT180000000008540

)
8 May 2018
10.00 AM
Dewan Tun Abdul Razak RKTLDM, Balok Perdana, Kuantan Pahang
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(L)RL 19/201828 May 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI SEKTOR A PANGKALAN TLDM KOTA, KINABALU SABAH

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti: Sabah

No. eP:QT180000000008532

)
14 May 2018
10.00 AM
Auditorium Wisma Pelayaran, Pangkalan TLDM Kota Kinabalu Sabah
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai Sebut harga ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Sebut harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Sebut harga yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-20715695 / 5699.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Sebut harga, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 10/2018
Tarikh Iklan: 26 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL 10/201824 May 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULADA (Kem & RKAT), Kem Ulu Tiram, Johor

(Kod Bidang:

221002

)
3 May 2018
10.00 AM
PULADA, Kem Ulu Tiram, Johor
ePIklan
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL 7/201828 May 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Terendak (Sektor A), Kem Terendak, Melaka.

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2018
09.00 AM
MK Garison Terendak (Sektor A), Kem Terendak
ePIklan
N/A
3KP/PEMB/TEN(D)/RL 9/201828 May 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Markas Garison Terendak (Sektor B), Kem Terendak, Melaka.

(Kod Bidang:

221002

)
4 May 2018
09.30 AM
MK Garison Terendak (Sektor B), Kem Terendak
ePIklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai Tender ini mestilah ePerolehan enabled. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan dan berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tercatat untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak:-

i) Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF);
ii) Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut :03-2071 4123 / 5689.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan Tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.ePerolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 7/2018
Tarikh Iklan: 5 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 35/20182 May 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di SKN 322 TUDM Bukit Ibam

(Kod Bidang:

221002

)
10 Apr 2018
11.30 AM
Dewan Sri Ibam, SKN 322 TUDM Bukit Ibam
ePIklan
N/A

2. Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Pembekal yang berminat untuk menyertai taklimat dan lawatan tapak boleh membuat pendaftaran untuk hadir ke sesi tersebut melalui portal ePerolehan; www.eperolehan.gov.my.

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

4. Hanya penama yang berdaftar dalam Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) DAN berdaftar di Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Pembuktian adalah melalui Kad Pengenalan / Lesen Memandu. Pihak syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang berdaftar untuk hadir sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat yang membawa bersama-sama Dokumen berikut pada sesi taklimat/lawatan tapak:

5.1. Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan (Sijil MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan; dan

5.2. Maklumat syarikat yang dicetak daripada Profil Pembekal, Modul Pengurusan Pembekal ePerolehan.


6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup tender yang telah ditetapkan.

7. Sebarang pertanyaan mengenai perincian kontrak boleh dibuat melalui talian berikut: 03-2071 2673 / 5681.

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, Jadual Harga dan Status Perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 9/2018
Tarikh Iklan: 4 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(D)/RL8/201826 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Garison Terendak (Sektor D), Kem Terendak, Melaka

(Kod Bidang: )
5 Apr 2018
10.30 AM
Markas Garison Terendak,Kem Terendak, Melaka
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(D)/RL8/201826 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Garison Terendak (Sektor D), Kem Terendak, Melaka

(Kod Bidang: )
5 Apr 2018
10.30 AM
Markas Garison Terendak,Kem Terendak, Melaka
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/6/L/2-4/eP2018
Tarikh Iklan: 2 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT 2/201823 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Kompleks Perumahan TLDM Langkawi, Markas Laut 3, Langkawi, Kedah

(Kod Bidang:

221001
Lokaliti : Kedah

No. eP: QT180000000004778

)
9 Apr 2018
03.00 PM
Dewan Tun Rahah, Mawilla 3, Langkawi , Kedah
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 6/2018
Tarikh Iklan: 2 Apr 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL16/201830 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG DI MARKAS WILAYAH LAUT 3, LANGKAWI, KEDAH

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000006768

)
9 Apr 2018
10.00 AM
Dewan Tun Rahah Mawilla 3, Langkawi, Kedah
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 5/2018
Tarikh Iklan: 22 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)/HK34/201817 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Housekeeping di Pusat Pengaman Malaysia (PPM) Port Dickson, Negeri Sembilan

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT180000000004809

)
27 Mar 2018
10.30 AM
Dewan Auditorium, Pusat Pengaman Malaysia (PPM) Port Dickson
T2Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 4/2018
Tarikh Iklan: 22 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL 12/201818 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di Kompleks Baru ITAS, Kompleks PLP dan Kompleks Sukan KTU Alor Setar

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000004175

)
27 Mar 2018
10.00 AM
Dewan Pusat Latihan Pegawai, Kolej Tentera Udara, Alor Setar
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(U)/BAT 13/201818 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Kolej Tentera Udara Alor Setar

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QT180000000004443

)
27 Mar 2018
02.30 PM
Dewan Pusat Latihan Pegawai, Kolej Tentera Udara, Alor Setar
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(U)/RL 14/201825 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang di Pangkalan Udara Kuantan (Sektor A)

(Kod Bidang:

221002

No. eP: QT180000000004149

)
3 Apr 2018
11.30 AM
Dewan Sri Angkasa, Pangkalan Udara Kuantan
ePPenilaian
N/A
4KP/PEMB/TEN(U)/BAT 15/201826 Apr 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Institut Latihan Pengurusan Materiel, TUDM Kinrara

(Kod Bidang:

221001

No. eP: QTXXXXXXXXXXX4509

)
4 Apr 2018
10.00 AM
Auditorium Institut Latihan Pengurusan Materiel, TUDM Kinrara
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/5/D/19-3/eP2018
Tarikh Iklan: 19 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL4/201828 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULPAK (Sektor A), Kem Sungai Udang, Melaka

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Melaka

No. eP: QT180000000004262

)
21 Mar 2018
10.00 AM
Pusat Latihan Peperangan Khas (PULPAK), Kem Sungai Udang, Melaka
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/SH(D)/RL5/201828 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di PULPAK (Sektor B), Kem Sungai Udang, Melaka

(Kod Bidang:

221002
Lokaliti : Melaka

No. eP: QT180000000005497

)
21 Mar 2018
11.00 AM
Pusat Latihan Peperangan Khas (PULPAK), Kem Sungai Udang, Melaka
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/4/L/15-3/eP2018
Tarikh Iklan: 15 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)BAT 8/201827 Mar 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR D (MARKAS LOGISTIK BARAT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001
No. eP: QT180000000004386
Lokaliti : Perak

)
20 Mar 2018
03.00 PM
Anjung Seri Markas Logistik Barat, Pangkalan TLDM Lumut
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2018
Tarikh Iklan: 15 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)BAT3/20189 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR B (MARKAS PANGKALAN LUMUT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP : QT180000000004381

)
19 Mar 2018
10.00 AM
Dewan Makan D20, Markas Pangkalan Lumut, Perak
ePPenilaian
N/A
2KP/PEMB/TEN(L)BAT2/20189 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR A (MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA BARAT) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP : QT180000000004378

)
19 Mar 2018
03.00 PM
Dewan Auditorium Zain, PUSTAMAR, Pangkalan TLDM, Lumut, Perak
ePPenilaian
N/A
3KP/PEMB/TEN(L)BAT4/201810 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI SEKTOR C (KD PELANDOK) PANGKALAN TLDM LUMUT

(Kod Bidang:

221001

No. eP : QT180000000004385

)
20 Mar 2018
10.00 AM
Auditorium KD Pelandok, Pangkalan TLDM Lumut
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2018
Tarikh Iklan: 9 Mar 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)BAT 1/20185 Apr 20180.00KONTRAK PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, BILIK AIR DAN TANDAS DI KD SULTAN ABDUL AZIZ SHAH

(Kod Bidang:

221001
No. eP : QTXXXXXXXXXXX4236

)
15 Mar 2018
10.00 AM
Pusat Hidrografi Nasional, KD Sultan Abdul Aziz Shah, Pangkalan TLDM Pulau Indah, Klang
ePPenilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/D/23-2/eP2018
Tarikh Iklan: 23 Feb 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(D)/RL 3/20188 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di MSS, Ipoh, Kem Remelies, Perak

(Kod Bidang:

(Kod : 221002)
Lokaliti : Perak

No. eP: QT180000000000152

)
1 Mar 2018
10.00 AM
Markas Stesen Staf Kem Remelies, Ipoh, Perak
0Penilaian
N/A

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/L/19-2/eP2018
Tarikh Iklan: 19 Feb 2018
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/BAT 1/20181 Mar 20180.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas di Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM dan Bangunan JKR 709 (MKTL Bahagian Kejuruteraan)

(Kod Bidang:

221001

)
22 Feb 2018
10.00 AM
Bilik Mesyuarat, Markas Tentera Laut-Bahagian Kejuruteraan,Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur
0Penilaian
N/A