Tender Bahagian Pembangunan

Jenis Tender Pembangunan

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 2/2015
Tarikh Iklan: 30 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(U)/RL1/201526 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput & Mencuci Longkang Di SKN 322 Kem Bukit Ibam, Pahang (Kawasan Domestik dan Kawasan Radar)

(Kod Bidang:

221002

)
5 Feb 2015
10.00 AM
SKN 322 Kem Bukit Ibam, Pahang
T6Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Dokumen Tender / Sebutharga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat / lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Setiap orang/wakil hanya boleh mewakili satu syarikat sahaja pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat / Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat / lawatan tapak :-

a. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

b. Surat Perwakilan Rasmi Syarikat sekiranya menghantar wakil.

6. Tawaran Tender/Sebutharga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender / Sebutharga yang telah ditetapkan.

7. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender / Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

8. Tawaran Tender / Sebutharga yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03-2071 5681 dan 03-2071 2673 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 3/2015
Tarikh Iklan: 26 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN/(A/3K)/BAT 2/201524 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Tandas Dan Bilik Mandi Serta Menyediakan Keperluan Di Tandas (Pewangi, Tisu Gulung, Tisu Tangan dan Liquid Hand Wash) Di Bangunan MTAT

(Kod Bidang:

221001

)
30 Jan 2015
09.30 AM
Dewan Catterpillar,Maktab Turus Angkatan Tentera(MTAT),Kem KEMENTAH,Jalan Padang Tembak
T1Iklan
N/A
2KP/PEMB/TEN/(A/3K)/BAT 3/201524 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Membersih Kawasan RKAT Desa Wangsa Keramat, Kelompok Nuri Dan Pangsapuri ATM Serta Mencuci Bilik Air Dan Tandas Di Kem KEMENTAH, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur

(Kod Bidang:

221001

)
29 Jan 2015
09.00 AM
Dewan Serbaguna KPTOJ,Kem KEMENTAH, Jalan Padang Tembak
T2Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Setiap orang/wakil hanya boleh mewakili satu syarikat sahaja pada sesi taklimat/lawatan tapak.


5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

ii) Surat Perwakilan Rasmi sekiranya menghantar wakil.

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telh ditetapkan.

7. Semua dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan seperti berikut:
               
Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan
Bahagian Pembangunan
D/a Aras 5, Menara TH Selborn
Lot 153, Jalan Tun Razak
50400 KUALA LUMPUR

8. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut:
03-2071 3541 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/1/L/20-1/eP2015
Tarikh Iklan: 20 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(L)/RL45/20149 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor A), Sabah

(Kod Bidang:

221002
(Lokaliti : Sabah)

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
SH6Iklan
N/A
2KP/PEMB/SH(L)/RL46/20149 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor C), Sabah

(Kod Bidang:

221002
(Lokaliti : Sabah)

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
SH7Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable.  Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Setiap orang/wakil hanya boleh mewakili satu syarikat sahaja pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

a. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

b. Surat Perwakilan Rasmi sekiranya menghantar wakil.

6. Tawaran Sebut Harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

8. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03-2071 5699 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://www.eperolehan.gov.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: eP 1/2015
Tarikh Iklan: 20 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/TEN(L)RL98/201423 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput dan Mencuci Longkang di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (Sektor B), Sabah

(Kod Bidang:

221002

)
27 Jan 2015
02.00 PM
Bilik Mesyuarat,KD Sri Kota Kinabalu
T5Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable.  Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman web www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Setiap Orang/wakil hanya boleh mewakili satu syarikat sahaja pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

a. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan (MOF) beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

b. Surat Perwakilan Rasmi sekiranya menghantar wakil.

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Semua Dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan di Bahagian Pembangunan, d/a Aras 5, Menara TH Selborn, Lot 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

8. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut :
03-2071 5699 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN
Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://.www.eperolehan.com.my)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut:-
No. Tawaran: SH/2/A3K/19-1/eP2015
Tarikh Iklan: 19 Jan 2015
Bil.
No. Tender
Tarikh Tutup
Harga (RM)
Nama Perolehan / Butir Tawaran
Tarikh, Masa & Tempat Taklimat Tapak
Peti Tender
Status
Tawaran Harga
1KP/PEMB/SH(A/3K)/KSA42/201412 Feb 20150.00Kontrak Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Makhluk Perosak di Wisma Pertahanan dan kawasan sekitar

(Kod Bidang:

220901

)
26 Jan 2015
10.00 AM
Auditorium Wisma Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Jalan Padang Tembak
SH1Iklan
N/A

2. Petender yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enable. Dokumen Tender boleh diperolehi selepas iklan disiarkan melalui laman sesawang www.ePerolehan.com.my

3. Kehadiran ke sesi taklimat/lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN kepada semua kontraktor/syarikat.

4. Setiap orang/wakil hanya boleh mewakili satu syarikat sahaja pada sesi taklimat/lawatan tapak.

5. Sijil Kehadiran Taklimat/Lawatan Tapak hanya akan diberi kepada syarikat/kontraktor yang membawa bersama-sama perkara seperti di bawah pada sesi taklimat/lawatan tapak :-

i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

ii) Satu salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan beserta kod bidang yang ditetapkan bagi pemilik syarikat.

iii) Surat Perwakilan Rasmi sekiranya menghantar wakil.

6. Tawaran Tender yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam Sistem ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup Tender yang telah ditetapkan.

7. Semua dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Cadangan, Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan seperti berikut:

Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan
Bahagian Pembangunan
D/a Aras 5, Menara TH Selborn
Lot 153, Jalan Tun Razak
50400 KUALA LUMPUR

8. Tawaran Tender yang lewat dikemukakan melalui Sistem ePerolehan serta kelewatan menghantar sokongan seperti mana arahan tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian berikut:
03-2071 3541 – Maklumat mengenai Sistem ePerolehan

PENGUMUMAN

Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Web KEMENTAH (http://www.etender.mod.gov.my) dan PORTAL WEB eP (http://www.eperolehan.gov.my)