PROSEDUR

Semakan Tender


SENARAI 'SEMAKAN ' BAGI PETENDER (Sila kepilkan di muka depan Tawaran Petender)

 1. Pastikan tarikh, hari dan masa penutupan tender.
 2. Datang awal bagi mengelakkan Kelewatan.
 3. Pastikan KOTAK Tender yang betul dan ditandatangani.
 4. Sudahkah tawaran harga  di semak dengan betul dan ditandatangani
 5. Sudahkah PENGASINGAN di buat antara Maklumat Harga dengan Maklumat Teknikal (jika ada) Rujuk semula para 5.1 Kembaran 'A'
 6. Pastikan sampul surat berlakri dicatatkan:
  • sudut kanan - nombor X
  • sudut kiri nombor Y.., Nombor Tender/Sebutharga dan tarikh tutup iklan
 7. Sudahkah dokumen-dokumen berikut disertakan:
  • Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (tempoh pendaftaran berkuatkuasa sepanjang tempoh kontrak).
  • Sijil Pendaftaran Status Bumiputera (tempoh pendaftaran berkuatkuasa)
  • Sijil Keahlian Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu
  • Profail Syarikat
 8. Sudahkah menyediakan Deposit Tender sepertimana yang diperlukan di para 6.2.1 Kembaran 'A' (jika berkenaan)
 9. Sudahkah disediakan Deposit Bon Keselamatan (jika berkenaan).