Prosedur: Pengenalan

Pendaftaran Syarikat Dengan Kementerian Pertahanan Cetak E-mail

PENDAFTARAN SYARIKAT (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN) BAHAGIAN PEROLEHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Pertahanan adalah bertujuan untuk perolehan peralatan dan perkhidmatan secara tender terhad, sebutharga dan rundingan terus yang dikelolakan oleh Kementerian Pertahanan.

1. Dokumen yang diperlukan :

1.1 Profail Syarikat

1.2 Satu salinan Sijil Kementerian Kewangan

1.3 Satu salinan Sijil Bertaraf Bumiputera ( jika ada )

1.4 Surat iringan di alamatkan kepada :

Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan
Bahagian Perolehan
Tingkat 4, Wisma Pertahanan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
( UP : Puan Zuraini bte Jalal )

No Tel : 03-20714659
03-20715104
03-26872811/12 ( Kaunter Jualan Tender )